Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Input voor advies Onderwijsraad over artikel 23

Input voor advies Onderwijsraad over artikel 23

Welke betekenis heeft de vrijheid van onderwijs in deze tijd? Is de onderwijskwaliteit gebaat bij  meer vrijheid voor scholen of is juist meer overheidsinvloed nodig? Leidt de vrijheid van onderwijs tot een voldoende gevarieerd onderwijsaanbod? En hoe verhoudt zich artikel 23 tot een aantal vraagstukken in het onderwijs, zoals segregatie of tekortschietende kwaliteit bij sommige scholen? De Onderwijsraad nodigt onderwijsprofessionals uit input te geven voor een advies aan het kabinet. Reageren is mogelijk tot 15 september.

Al ruim 100 jaar waarborgt de Grondwet dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorgdraagt voor het onderwijs. Artikel 23 van de Grondwet draagt de overheid aan de ene kant op om dingen te doen (zoals waarborgen dat onderwijs deugdelijk is) en aan de andere kant om dingen te laten (zoals te veel ingrijpen in het reilen en zeilen van een school). Scholen hebben, binnen wettelijke kaders, ruimte om onderwijs te geven volgens een eigen visie en zelf te beslissen over onderwijsinhoud en -proces.

De Onderwijsraad ziet een inhoudelijk bijdrage graag tegemoet voor 15 september. Reacties kunnen gestuurd worden naar: onderwijsvrijheid@onderwijsraad.nl

Gepubliceerd op: 27 juni 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)