Home » Artikelen » In oktober versneld en/of verrijkt vwo aanvragen

In oktober versneld en/of verrijkt vwo aanvragen

Tussen 1 oktober en 1 november kunnen vo-scholen weer versneld en verrijkt vwo aanvragen voor schooljaar 2017-2018. In het schooljaar 2016-2017 bieden 24 scholen een versnelde vijfjarige vwo-opleiding aan groepen leerlingen aan. Daarnaast mag een aantal van deze scholen hun zesjarige vwo-traject verrijken met extra programmaonderdelen.

Het versneld vwo is een vijfjarig vwo-traject voor een groep talentvolle vwo’ers. Zij starten al in het derde jaar met profielvakken uit het bovenbouwprogramma en zijn in vijf jaar klaar met hun opleiding.

Het verrijkt vwo biedt meer ruimte voor aanvulling op het curriculum binnen het zesjarige traject. Leerlingen die extra uitdaging zoeken hebben dan de kans om bijvoorbeeld extra vakken of masterclasses te volgen, vakken aan de universiteit te volgen of stage te lopen.

De school moet wel aan een aantal belangrijke criteria voldoen. Zo mag een school niet zwak of zeer zwak zijn en moet de school wel alle zes leerjaren vwo aanbieden (zodat leerlingen kunnen terugstromen in het reguliere programma). Bovendien moet de medezeggenschapsraad instemmen met versneld en/of verrijkt vwo.

In 2020 wordt besloten of het versneld en verrijkt vwo regulier in de wet wordt verankerd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 26 september 2016

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)