Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Innovatieve projecten aanpak lerarentekort populair

Innovatieve projecten aanpak lerarentekort populair

Subsidie voor 158 po- en vo-scholen
Scholen konden zich afgelopen voorjaar inschrijven voor één van de - door een jury - geselecteerde projecten binnen de regeling InnovatieImpuls Onderwijs van het ministerie van OCW. 158 scholen in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen subsidie voor de uitvoering van innovatieve maatregelen voor de aanpak van het lerarentekort. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie hebben de scholen het project van hun keuze nader uitgewerkt in schoolspecifieke uitvoeringsplannen.

De ideeën voor deze projecten zijn door verschillende scholen aangedragen. Het zijn innovatieve aanpakken waarvan wordt onderzocht of deze een bijdrage gaan leveren aan het ondervangen van het (komende) lerarentekort. Het streven is dat de onderwijskwaliteit hieronder niet lijdt en dat de werkdruk van leerkrachten niet stijgt. Ict en digitaal leren, regionale videolessen en anders organiseren van het onderwijsproces staan hierbij centraal. De effecten van de innovatieve maatregelen worden zuiver wetenschappelijk (met controlescholen en experimentscholen) gemeten. Ook de controlescholen ontvangen subsidie. Een team van onderzoekers is gedurende de gehele looptijd van de projecten betrokken. De subsidieperiode loopt van 2011 tot en met 2014. De projecten worden gefinancierd uit het Fonds Economische Structuurversterking (aardgasbaten).

Gepubliceerd op: 2 december 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)