Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs opgezet

Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs opgezet

Op initiatief van grote besturen in het voortgezet onderwijs is het Inkoopplatform voortgezet onderwijs (IVO) gestart.Het IVO is een kennisnetwerk van inkoopprofessionals in het voortgezet onderwijs. Het platform lever een bijdrage aan de professionalisering van het inkoopbeleid en –proces van scholen door kennis te bundelen en te vergroten.

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen bij het IVO informatie, ervaring en kennis over inkoop en aanbesteden uitwisselen met andere scholen en met inkoopprofessionals.Scholen kunnen kosten besparen door kritischer te kijken naar al hun uitgaven, van de schoonmaak tot de aanschaf van schoolboeken. Maar professionele inkoop voor scholen is er met de huidige Europese regelgeving niet eenvoudiger op geworden.Uitgangspunt van het Inkoopplatform is dat professionalisering moet leiden tot kostenbesparing, omdat scholen met minder overhead en externe expertise meer kwaliteit kunnen bereiken. Zodoende blijft er meer geld over voor het primaire proces.

Het IVO is bereikbaar via de website van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie

Gepubliceerd op: 26 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)