Home » Artikelen » Inkoopbeleid primair onderwijs kan beter

Inkoopbeleid primair onderwijs kan beter

Eerste inventarisatie inkoopbeleid onderwijsinstellingen
DUO en PIANOo (expertisecentrum aanbesteden) zijn een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in het inkoopbeleid van onderwijsinstellingen. Uit een eerste inventarisatie van de uitkomsten blijkt dat in alle sectoren nog ruime verbetermogelijkheden liggen, maar vooral in het primair en voortgezet onderwijs.

De mate van professionalisering van het inkoopbeleid loop gemiddeld op van primair onderwijs naar hoger onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor een verbeterprogramma dat onderwijsinstellingen kan helpen:

o de inkoopprocessen te analyseren;
o verbetermogelijkheden in kaart te brengen;
o procesverbeteringen door te voeren.

Om een meer compleet en actueel beeld te krijgen van het inkoopgedrag van (alle) onderwijsinstellingen vragen DUO en PIANOo hen om deel te nemen aan het onderzoek via een korte enquête (zie http://www.cfi.nl/). De resultaten van het onderzoek worden regelmatig individueel teruggekoppeld aan alle deelnemers, die zo een beeld krijgen van waar hun instelling in vergelijking met hun sector staat op het gebied van de inkoopfunctie.

Meer informatie: ico/po, tel. 079-3232333

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)