Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » In gesprek over het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

In gesprek over het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Hoe doet uw school het? En hoe kunt u de onderwijskwaliteit verder verbeteren? Om hierbij te helpen levert Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een jaarlijkse rapportage aan bestuurders en schoolleiders. In deze rapportage is rijke informatie over de onderwijsloopbanen van leerlingen te vinden. Het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek organiseert samen met een aantal schoolbesturen in juni een aantal regiobijeenkomsten om hierover door te praten.
 
NCO levert gegevens over doorstroom naar vervolgonderwijs, maar ook over het aantal oud-leerlingen dat in een vervolgopleiding een diploma behaalt, en op welk niveau. Zo kunnen prestaties van (gelijksoortige) scholen met elkaar vergeleken worden. De rapportages kunnen ook gebruikt worden als beleidsinstrumenten en in het contact met de Inspectie van het Onderwijs.
 
NCO geeft aan dat het slim gebruikmaakt van data die er al zijn. Daardoor wordt het onderwijs minder lastiggevallen voor onderzoek. Het geeft scholen relevante informatie terug voor hun onderwijspraktijk. En het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand.
 
Regiobijeenkomsten
In mei ontvingen scholen in het po en vo een brief die toegang gaf tot de rapportages op instelling- en opleidingsniveau. Mogelijk hebben bestuurders en schoolleiders hun rapportage(s) al bekeken en riep dit vragen op. Het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de coördinator van NCO, organiseert samen met een aantal schoolbesturen in juni een aantal regiobijeenkomsten. Dit geeft bestuurders en schoolleiders de gelegenheid om met uw collega’s, onderzoekers en kwaliteitsmedewerkers in gesprek te gaan over NCO. Hoe leest u het? Wat kunt u ermee en hoe maakt u het bespreekbaar in uw schoolorganisatie?
Data, tijden en locaties zijn te vinden op www.nationaalcohortonderzoek.nl

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 mei 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Het ABC van de CAO PO (Herziene versie januari 2017)