Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Ingang AOW voortaan vanaf verjaardag per 1 april 2012

Ingang AOW voortaan vanaf verjaardag per 1 april 2012

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om vanaf 1 april 2012 de AOW niet meer te laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar op de dag zelf dat iemand die leeftijd bereikt. Deze maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord.

In de huidige situatie krijgt iemand recht op AOW bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het ouderdomspensioen zelf wordt daarentegen al betaald op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt; dat is doorgaans eerder. Deze bepaling dateert van de totstandkoming van de wet in 1957 en had alleen administratieve redenen.

Gepubliceerd op: 21 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)