Home » Artikelen » Informatieverstrekking over bso aan ouders kan beter

Informatieverstrekking over bso aan ouders kan beter

Inspectie onderzoekt aansluiting onderwijs en bso in schoolgids
De inspectie heeft onderzoek verricht naar de informatie die scholen via de schoolgids aan de ouders verstrekken over de - verplichte - aansluiting met buitenschoolse opvang (bso). Een meerderheid heeft dit onderdeel opgenomen in de gids, maar het informatiegehalte is nog voor verbetering vastbaar.

Van de scholen heeft 81 procent in de schoolgids 2008/2009 de regeling voor bso opgenomen. Als de regeling in de schoolgids is opgenomen, wordt meestal ook vermeld met welke instantie(s) het bevoegd gezag afspraken heeft gemaakt. Weinig scholen kiezen ervoor ouders inhoudelijk in te lichten over de bso. Ook de randvoorwaarden zoals de locatie, het vervoer van en naar de locatie en de aansprakelijkheid of verzekering zijn niet vaak in de schoolgids opgenomen. Wel hebben significant meer scholen een bso-regeling in de schoolgids opgenomen: van 23 procent in 2006/2007 naar 81 procent in 2008/2009. De inspanningsverlichting heeft dus effect gehad, in die zin dat beduidend meer scholen dan voorheen de aansluiting met de bso organiseren. De informatie zelf is echter nauwelijks veranderd. Binnen de groep scholen die in de schoolgids een regeling vermelden, is het informatieve gehalte van de gidsen vrijwel gelijk gebleven. Hier valt nog de nodige winst te behalen, meent de inspectie.

Gepubliceerd op: 27 mei 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)