Home » Artikelen » Informatie over veranderende toezicht op een rij

Informatie over veranderende toezicht op een rij

Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf augustus 2017. Een van de grootste veranderingen is dat het toezicht voortaan bij het bestuur start. Om alles uit te leggen heeft de Inspectie van het Onderwijs video’s en een brochure gemaakt. Via een brief aan schoolbesturen hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker onlangs de schoolbesturen geïnformeerd over deze wijziging, die voor alle instellingen in het po, vo, (v)so en het mbo geldt.
 
De inspectie legt uit waarom het toezicht is vernieuwd. Omdat het onderwijs verandert, verandert het toezicht mee. De inspectie wil besturen en scholen blijvend en nadrukkelijker stimuleren. Wat gaat goed? Wat kan beter? Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen en daarom begint én eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur. Bovendien wil de inspectie duidelijker onderscheid maken tussen de zogeheten deugdelijkheidseisen en de eigen ambities van scholen en besturen, de zogeheten eigen aspecten van kwaliteit. Daarmee wordt het toezicht ook meer op maat.
 
De vier grootste veranderingen vanaf augustus 2017:
1. Het toezicht start voortaan bij het bestuur;
2. De inspectie waarborgt het wettelijk kader en stimuleert de eigen ambities van besturen en scholen;
3. Alle scholen worden vierjaarlijks bezocht, nu op verschillende manieren;
4. Het vervolgtoezicht is afhankelijk van de kwaliteitszorg
 
Planning vierjaarlijks onderzoek besturen
Eind maart publiceert de inspectie de globale planning van het onderzoek naar besturen en scholen op haar website (www.onderwijsinspectie.nl). De kwaliteit wordt onderzocht in het onderzoekskader 2017, dat de werkwijze en het waarderingskader beschrijft. Elke onderwijssector heeft een eigen waarderingskader, maar de werkwijze is hetzelfde.
 
Brochure en video’s
In de brochure ‘Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?’ staat meer uitleg over het vernieuwde toezicht en het waarderingskader. Daarnaast zijn er video’s over de rol en werkwijze van de inspectie binnen het onderwijs, het vierjaarlijkse onderzoek van besturen en scholen en wat leraren kunnen verwachten van de inspectie bij een schoolbezoek. 
 
Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 maart 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)