Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Informatiefolder van project Versterking medezeggenschap

Informatiefolder van project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap, waar de AVS ook in vertegenwoordigd is, heeft onlangs een informatiefolder verspreid onder (G)MR-en en scholen/besturen. Hierin vinden zij informatie over het project Versterking medezeggenschap en de activiteiten die het verzorgt.

Het project is het centrale punt waar leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, ondersteuningsplanraden en schoolleiders/bestuurders ondersteuning vinden op het gebied van medezeggenschap. Op infowms.nl vinden scholen praktisch bruikbare informatie, kunnen scholen vragen stellen of begeleiding, advies en trainingen aanvragen.

Op de site is bijvoorbeeld het advies ‘goede medezeggenschap’  te vinden, dat in opdracht van het project is geschreven. In dit document is een aantal adviezen opgenomen voor de praktische uitvoering van het dagelijkse medezeggenschapswerk. Daarnaast zijn diverse andere handreikingen voor (G)MR-leden en bestuurders in het po en vo te downloaden. Op de website zijn ook de Wms, de instemmings- en adviesbevoegdheden, tips uit de praktijk en veelgestelde vragen te vinden.

Ook is in de informatiefolder te lezen dat scholen die tegen een specifiek probleem aanlopen via het project Versterking medezeggenschap op kosten van het ministerie van OCW begeleiding en advies kunnen krijgen van een gekwalificeerde medezeggenschapstrainer van een van de betrokken onderwijsorganisaties. Ook is het mogelijk een spreker te boeken die een lezing geeft over medezeggenschap of een aan medezeggenschap gerelateerd thema op de school. Scholen dienen daarvoor contact op te nemen met de projectmanager via het vragenformulier op de website.

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 oktober 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)