Home » Artikelen » Inductiebeleid voor startende leraren
Boeksignalering

Inductiebeleid voor startende leraren

Met een lerarentekort in het vooruitzicht is het van belang om startende leraren een ‘zachte landing’ te geven. Schoolleiders hebben dan ook de taak te zorgen voor effectieve ondersteuning en goede begeleidings­programma’s, zodat startende leraren niet vroegtijdig het vak verlaten. In het boek ‘Startende leraren in het po en vo’ zijn de inzichten die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn, bij elkaar gebracht en vertaald naar concrete handvatten voor de inrichting van die begeleidingsprogramma’s. Inclusief een checklijst voor het inductiebeleid rondom startende leraren.
 
Startende leraren die net van de opleiding afkomen zijn ‘slechts’ startbekwaam en kunnen en moeten zich nog verder ontwikkelen om leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen. Bovendien is dat het beroep van leraar een continuüm. De leraar blijft zich dus ontwikkelen; het is een proces van levenslange ontwikkeling. Dat heeft grote implicaties voor leraren, schoolleiders én de leercultuur binnen scholen.
 
Deze twee perspectieven vormen een rode draad waarmee de belangen van leerlingen, startende en ervaren leraren en schoolleiders in het boek met elkaar verbonden worden. De inzichten en inspiratie zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit de activiteiten en netwerken rond het project Junior Leraar, waarbinnen de Hogeschool van Amsterdam en scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam de afgelopen jaren hebben samengewerkt. De gesprekken die in die periode met startende leraren, coaches en schoolleiders gevoerd zijn, zijn verwerkt in de verschillende hoofdstukken en in de voorbeelden die daarin opgenomen zijn.
 
Startende leraren in het po en vo.
Goede begeleiding aan het begin van de loopbaan, Marco Snoek, 2018, uitgeverij Pica, ISBN 9789492525369
Gepubliceerd op: 29 september 2018

Verschenen in

Kader Primair 2 (2018-2019) (Boekbespreking)

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)