Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Indieningstermijn vervangingsdeclaraties 2016 opnieuw verlengd

Indieningstermijn vervangingsdeclaraties 2016 opnieuw verlengd

Het Vervangingsfonds heeft opnieuw besloten om de indieningstermijn voor vervangingsdeclaraties over 2016 te verlengen, nu tot 1 september 2017. Eerder was al besloten de termijn te verlengen tot 15 juni.

Met de verlenging komt het Vervangingsfonds tegemoet aan de dringende wens vanuit het veld om alle declaraties 2016 goed te kunnen beoordelen en correct af te handelen. De verwerking van specifieke declaraties binnen de keten vergt meer tijd dan voorzien. Na overleg met de klankbordgroep, individuele besturen, Regionale Transfercentra en een aantal administratiekantoren zijn oplossingen geformuleerd voor de indiening en verwerking van deze declaraties en zijn verbeteringen aangebracht in de informatievoorziening. Het gaat met name om declaraties die verband houden met wisselende roosters en met specifieke poolerdeclaraties.

Het Vervangingsfonds biedt nu ook de mogelijkheid om in geval van wisseling van administratiekantoor of salarisdienstverlener alle na-declaraties ‘over het jaar heen’ te verwerken. Vanaf medio april 2017 krijgen administratiekantoren en besturen de mogelijkheid declaraties voor alle genoemde gevallen opnieuw in te dienen of te corrigeren. Dit gebeurt met een werkwijze die afwijkt van de reguliere gegevenslevering. Meer informatie daarover ontvangen de gebruikers van ‘Mijn Vf’ via serviceberichten.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 mei 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders