Home » Artikelen » Impuls voor muziek in basisonderwijs
Bussemaker gaat samenwerken met Van den Ende

Impuls voor muziek in basisonderwijs

Minister Bussemaker van OCW gaat samenwerken met Joop van den Ende en het Oranje Fonds om leerlingen in het basisonderwijs meer en beter muziekonderwijs te geven. Het ministerie trekt er tot 2020 25 miljoen euro voor uit. Van den Ende zet zich samen met private partijen in om eenzelfde bedrag bijeen te brengen en een campagne te starten. Het Oranje Fonds wil het programma ‘Kinderen Maken Muziek’ de komende drie jaar voortzetten.

Slechts 11 procent van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor muziekonderwijs. Met het extra geld kunnen scholen de deskundigheid van mensen die voor de klas staan vergroten. Daarnaast kunnen zij samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals conservatoria, muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. Scholen kunnen samen met culturele instellingen hun plannen indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met deze brede benadering geeft Bussemaker gehoor aan de wens uit politiek en samenleving om eigentijdser muziekonderwijs en meer verbinding met amateurkunst. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Een mooi en belangrijk project, maar ook jammer dat consistentie in beleid ontbreekt. Een aantal jaren geleden werden dergelijke cultuurprojecten via gemeentelijke en/of provinciale subsidies ingericht, vaak samen met lokale culturele stichtingen of instellingen. Dat is de laatste jaren op veel plekken wegbezuinigd. Eerst worden structuren opgebouwd, dan wegbezuinigd en vervolgens beginnen we weer opnieuw met opbouwen, maar dan net even anders.”

Gepubliceerd op: 27 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders