Home » Artikelen » ‘Iedereen wil een parel in de klas’
Zeer moeilijk lerende kinderen integreren op gewone school

‘Iedereen wil een parel in de klas’

Auteur: Vanja de Groot

De Parelklas van basisschool De Lochtenbergh in Tilburg geeft invulling aan Passend onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3) in een door ouders gewenste en meer thuisnabije situatie. Door zoveel mogelijk mee te draaien in hun integratieklas met leeftijdsgenootjes krijgen de ‘Parels’ optimale ontplooiingskansen. Het bevordert de sociale cohesie van leerlingen in de school en in de wijk.

Het is donderdagmiddag even voor half drie. Uitgelaten komen de leerlingen van de Parelklas van basisschool De Lochtenbergh hun eigen lokaal binnen na een half uurtje buitenspelen met de andere kinderen van de school. Juf Geertje en onderwijsassistent Aimy geven nog wat laatste instructies over het inpakken van hun schooltas, voordat een ouder, grote broer of zus, of de taxi hen komt ophalen om naar huis te gaan. “Heb je alles Eefje? Tot morgen Kamal!”

De Parelklas telt zo’n acht leerlingen van uiteenlopende leeftijden die normaalgesproken naar het speciaal onderwijs zouden gaan. Ze hebben een verstandelijke beperking en leerachterstand, met daarnaast soms andere problematieken zoals ADHD, autisme, Syndroom van Down, Gilles de la Tourette. De kinderen nemen vanuit hun vaste basisgroep, de Parelklas, deel aan zoveel mogelijk activiteiten in de reguliere groepen. Hun ‘integratieklas’ blijft tijdens de hele schooltijd dezelfde. De leerkracht van de integratieklas en de Parelklas stemmen onderling af wanneer integratie mogelijk is. Hieraan ligt een duidelijk plan ten grondslag, dat een veilig én voorspelbaar schoolklimaat creëert. Voorbeelden van integratieactiviteiten – die plaatsvinden volgens een vast rooster – zijn samen (buiten)spelen, eten, vieren, gymmen, handvaardigheid en muziek, maar ook leesonderwijs en zelfstandig werken. “Hoever het gaat is afhankelijk van de individuele mogelijkheden van het kind en de integratieklas. En het hangt samen met de leeftijd”, vertelt juf Geertje Lebbink. “Bij de kleinsten ligt de nadruk op sociaal-emotionele vaardigheden. Hoe ouder ze worden, hoe meer cognitieve zaken erbij komen. Als iets te lastig blijkt om in de integratieklas te volgen, gaan ze daarvoor terug naar de Parelklas. Dus soms blijft het bij samen buitenspelen, maar er zijn ook voorbeelden van bijna volledige integratie tot en met de eindmusical in groep 8!”

Selectieprocedure
Niet voor elk zeer moeilijk lerend kind is de Parelklas weggelegd. “Een criterium is dat het IQ tussen de 35 en 60 ligt”, zegt coördinator Wendy Kesting van samenwerkingsverband Plein 013, die de in totaal drie Parelklassen op drie verschillende scholen in Tilburg begeleidt. “Daarnaast kijken we naar de ‘integreerbaarheid’, of de leerling niet té veel gedragsproblemen heeft. Tot slot geldt dat het kind geen langdurige of intensieve verzorging nodig heeft en dat het uit Tilburg of de naburige omgeving komt.” Zowel ouders als ZML-scholen kunnen kinderen voordragen. Kesting: “Ouders zijn erg blij dat wij de Parelklas, ook financieel, mogelijk maken. Het verruimt de keuzemogelijkheid en daarmee de kansen voor hun kind. En het heeft een aanzuigende werking voor de school: ouders zijn eerder geneigd hun andere kinderen ook op De Lochtenbergh in te schrijven.” In nauw overleg met de basisschool coördineert Plein 013 de selectieprocedure. “We gaan uit van zes tot maximaal twaalf leerlingen per Parelklas, die worden begeleid door een leerkracht en onderwijsassistent. Mocht ondanks de zorgvuldige selectie de klas toch niet passen bij een leerling, dan regelt het samenwerkingsverband de doorverwijzing naar het speciaal onderwijs.”

Expertise
Zowel de leerkracht als de onderwijsassistent van de Parelklas heeft een achtergrond in het ZML-onderwijs. Daarnaast is een PGB-consulent betrokken en uiteraard de ib’er van De Lochtenbergh. De schoolleider zit in de stuurgroep ZML, samen met Plein 013 en de toeleverende ZML-school. Leerkracht Lebbink: “Indien nodig vragen we via het samenwerkingsverband collega’s of ambulant begeleiders uit het speciaal onderwijs om extra expertise. Bijvoorbeeld over sensomotorische integratie, dan biedt de mytylschool uitkomst. Daarnaast wisselen de leerkrachten van de drie Parelklassen in de stad onderling kennis en ervaring uit.”

Vertroetelen
Lebbink is zeer te spreken over de toegevoegde waarde van de Parelklas. “Het is mooi om te zien dat de ‘Parels’ soms ook echt vriendschap sluiten met kinderen uit hun integratieklas.” Onderwijsassistent Aimy van Meel vult aan: “En dat de leerlingen uit de integratieklassen heel alert zijn op de momenten waarop een Parel er zeker bij hoort te zijn, zoals bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag. Ze wijzen hun eigen leerkracht erop als die het per ongeluk vergeet.” Lebbink: “Soms moeten we zelfs voorkomen dat de kinderen uit de Parelklas te veel vertroeteld worden. Dan helpen de andere leerlingen ze bijvoorbeeld met de jas aantrekken, terwijl ze dat heel goed zelf kunnen.” Helaas zijn er in het v(mb)o maar weinig scholen die een constructie als de Parelklas voortzetten. De leerlingen stromen meestal door naar het vso of praktijkonderwijs.

Omgekeerde integratie
Naast Lebbink en Van Meel zijn ook de schoolleider en andere leerkrachten van De Lochtenbergh enthousiast over de Parelklas. Lebbink: “Iedereen wil graag een Parel in de klas. Bovendien is er soms ook sprake van omgekeerde integratie: een kind met gedragsproblemen uit de reguliere groep komen even ‘afkoelen’ in de Parelklas.” Dit ‘terugintegreren’ is waardevol. Van Meel: “Leerkrachten uit de reguliere groepen kunnen deze ondersteuning goed gebruiken nu ze hier door Passend onderwijs veel meer mee te maken krijgen. Ze lopen ook makkelijk bij ons binnen met vragen en leren van onze Parelklasexpertise. Er is veel wederzijds respect.”

Gepubliceerd op: 16 juni 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)