Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Ideeën CAO PO 2014 gebundeld
Innovatieschrift ‘mijn werk, onze scholen’

Ideeën CAO PO 2014 gebundeld

De afgelopen maanden hebben de onderwijsbonden en werkgeversorganisaties met veel mensen uit het primair onderwijs gebrainstormd en gediscussieerd over een nieuwe CAO PO. De uitkomsten van deze sessies zijn gebundeld in het Innovatieschrift ‘mijn werk, onze scholen’.

De AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad streven naar een nieuwe cao voor het basisonderwijs per 1 januari 2014. In de eerste helft van dit jaar heeft een uitgebreid traject – onder het motto ‘mijn werk, onze scholen’ - plaatsgevonden, waarin leerkrachten, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders met elkaar hebben gebrainstormd en gediscussieerd over kansen en vernieuwingen voor het primair onderwijs en de nieuwe CAO PO 2014.

De verkregen informatie en standpunten zijn verzameld en gebundeld in een schrift met de titel: Innovatieschrift ‘mijn werk, onze scholen’. In dit schrift staat de verzamelde ambitie beschreven in zogenaamde bouwstenen. En zo worden zij ook gebruikt, als bouwsteen voor het traject naar een nieuwe CAO PO. De onderhandelingen over de CAO PO 2014 starten in het najaar.
Het Innovatieschrift 2013 kan worden gedownload via de AVS-website.

Het Innovatieschrift 2013 kan worden gedownload via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 september 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)