Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ’Ict geen noodzakelijkheid bij gepersonaliseerd leren’
Internationale studie

’Ict geen noodzakelijkheid bij gepersonaliseerd leren’

Het stimuleren van de motivatie van leerlingen is de belangrijkste voorwaarde voor gepersonaliseerd leren. Ict kan daarbij dienen als hulpmiddel, maar is niet noodzakelijk. Die uitspraak deden onderwijsbestuurders naar aanleiding van een internationale studie over personaliseren door Kennisnet.

Kennisnet heeft onlangs samen met het NMC Horizon Project de studie ‘Personaliseren in het leren, een internationale schets’ uitgevoerd. Uit de discussie tijdens de prestentatie van de studie bleek dat er geen eenduidige definitie of toepassing van gepersonaliseerd leren is. Scholen en bestuurders geven er op hun eigen manier vorm aan. Volgens de deelnemers kan gepersonaliseerd leren ook heel goed zonder ict: gepersonaliseerd leren is een leersituatie, ict is een hulpmiddel. Leerlingen moeten meer regie krijgen, ruimte voor persoonlijke keuzes binnen een heldere structuur. De motivatie van leerlingen dienst gestimuleerd te worden. Bij goed gebruik van ict heeft de leraar meer mogelijkheden om het leerproces te personaliseren. Het onderzoek geeft zeven aanbevelingen voor schoolleiders die aan de slag willen met gepersonaliseerd leren.

Internationaal perspectief
Vergeleken met Australië, Canada, Europa en de Verenigde Staten doet Nederland het zeker niet minder op gebied van gepersonaliseerd leren, aldus het onderzoek. Er wordt in Nederland volop geëxperimenteerd en beproefd. De onderwijsmarkt is in de VS en Canada wel veel groter en veel initiatieven worden vertaald naar de Nederlandse situatie, zoals de Steve Jobsscholen van O4NT. In Nederland zijn er diverse samenwerkingsverbanden ontstaan tussen scholen in het vo met Pleion, Zo.Leer.Ik!, iScholengroep en Pulseon. Volgens Kennisnet zijn er nog niet veel aantoonbaar succesvolle adaptief werkende leermiddelen op de markt.

Gepubliceerd op: 1 april 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders