Home » Artikelen » Hulp schoolbesturen en gemeenten bij invoering Passend onderwijs

Hulp schoolbesturen en gemeenten bij invoering Passend onderwijs

Schoolbesturen en gemeenten krijgen concrete hulp bij de invoering van Passend onderwijs. Hiervoor hebben de PO-Raad, de VO-raad, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van VWS en OCW een gezamenlijke werkagenda opgesteld voor de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014.

Elk samenwerkingsverband moet per 1 mei 2014 een ondersteuningsplan hebben ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. In dit plan geven de besturen van de samenwerkingsverbanden aan hoe zij de financiële middelen die zij ontvangen voor ondersteuning van leerlingen gaan inzetten. Dit ondersteuningsplan moet in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) zijn besproken met de gemeenten die in het samenwerkingsverband liggen. In de wet staat dat gemeenten en het samenwerkingsverband hiervoor een procedure moeten ontwikkelen. Ook moeten zij een geschillencommissie aanstellen, voor het geval dat de partijen er samen niet uitkomen.

De Stichting Onderwijsgeschillen ontwikkelt een modelprocedure voor gemeenten en besturen van samenwerkingsverbanden. Deze modelprocedure is eind 2012 beschikbaar. Een landelijke geschillencommissie wordt op dit moment opgericht en bij de Stichting Onderwijsgeschillen ondergebracht. Daarnaast volgt de handreiking ‘Verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd’ en worden voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten en onderwijs verzameld, gedeeld en verspreid. Tot slot komen er bijeenkomsten voor schoolbesturen en gemeenten.
Ongeveer vijf samenwerkingsverbanden krijgen de gelegenheid om in 2013/2014 te experimenteren met het nieuwe stelsel.

Meer informatie: www.passendonderwijs.nl

De AVS geeft advies en cursussen over dit thema, zie voor meer informatie: www.avs.nl/pifo/advies en www.avs.nl/pifo/cursusaanbod.
 

Gepubliceerd op: 11 december 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders