Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Huisartsbezoek onder werktijd

Huisartsbezoek onder werktijd

Wat zijn de regels omtrent huisartsbezoek en dergelijke onder werktijd?

Door Harry van Soest

Soms valt er voor personeelsleden niet aan te ontkomen dat onder werktijd een bezoek gebracht moet worden aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of het ziekenhuis. De CAO-PO kent hiervoor geen regeling. Het is zaak van het bestuur om hierop beleid te formuleren, het zogenoemde verzuimbeleid. In het beleid kan worden opgenomen dat dit soort bezoeken zoveel mogelijk buiten werktijden moeten worden opgenomen. Het beleid dient voor instemming aan de (G)MR voorgelegd te worden. Van personeelsleden mag verwacht worden dat zij rekening houden met de werktijden om (vervolg)afspraken te maken. Bijvoorbeeld: een personeelslid heeft een afspraak om 10.00 uur in het ziekenhuis. De werkgever dient dit verlof te verlenen als dat samenvalt met de te verrichten werkzaamheden. Kosten voor vervanging zijn niet bij het Vervangingsfonds te declareren. Gaat het om een bezoek aan de huisarts of andere instantie voor hun partner, kind of ouder, dan is het wel geregeld in de CAO PO en valt het onder artikel 8.8 (overig kort buitengewoon verlof (imperatief )). Hiervoor geldt dat maximaal twee keer de arbeidsduur binnen een termijn van twaalf maanden opgenomen kan worden. Bijvoorbeeld: een leerkracht heeft een werktijdfactor gelijk aan twee dagen werken. Binnen een termijn van twaalf maanden kan de betrokkene dan maximaal 2 x 2 dagen verlof opnemen = 4 dagen. Gaat de eerste keer op 10 november 2010 in, dan geldt de termijn van twaalf maanden tot 10 november 2011.

Gepubliceerd op: 4 november 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)