Home » Artikelen » ‘Huidige anti-pestmethodes werken alleen voor de korte termijn’

‘Huidige anti-pestmethodes werken alleen voor de korte termijn’

Kinderen moeten hun hele schoolloopbaan les krijgen in sociaal-emotionele vaardigheden om pestgedrag de mond te snoeren. De  huidige anti-pestmethodes werken alleen voor de korte termijn en zijn gericht op ‘scherven opruimen’ in plaats van preventie, aldus gedragsdeskundige Kees van Overveld in Metro op 31 oktober.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs had Van Overveld in 2013 gevraagd, als voormalig coördinator van het Expertisecentrum Gedrag van de Hogeschool Utrecht met als specialisatie pesten, input te leveren voor de nieuwe Wet Veiligheid op school. De in 2015 ingevoerde wet verplicht basisscholen een actief beleid tegen pesten te voeren en jaarlijks kinderen te ondervragen of zij zich veilig voelen op school. Dit is niet voldoende, meent Van Overveld, die zich hard maakt voor meer aandacht voor sociaal-emotioneel leren.

“Scholen moeten inzetten op preventief aanpakken van gedragsproblemen en op gedragsverandering. Voordat je kinderen sociale vaardigheden leert, moet je ze emotionele vaardigheden leren”, aldus Van Overveld in de Metro. Volgens Van Overveld kan een kind die leert omgaan met zijn emoties, zoals angst en woede, beter omgaan met andere kinderen. “Daarnaast leren ze onder meer hoe ze rustig en afstandelijk op uitlokkend gedrag kunnen reageren.” Van Overveld is teleurgesteld dat er niets is gedaan met zijn input. “De nieuwe wet is gericht op oplossingen op de korte termijn, maar niet op hoe je kinderen voorbereid op de toekomst. Je moet inzetten op preventie, nu is het gericht op het opruimen van de scherven achteraf.”

Een ander verwijt van Van Overveld gaat over de te diverse aanpak van pesten. Sommige scholen bieden lespakketten rond pesten aan in elke groep, andere alleen een keer in bijvoorbeeld groep 2 en groep 8. Ook vindt hij het niet verstandig dat scholen niet verplicht zijn een van de dertien methodieken die het beste werken in de praktijk uit te voeren. De gedragsdeskundige verwacht op deze gebieden meer sturing van het ministerie.

Het ministerie van Onderwijs reageert via een woordvoerder met de uitspraak “dat anti-pestmethoden eigenlijk alleen goed werken als ze het probleem bij de wortel aanpakken. Pesten is immers een groepsproces.” Bovendien is de wet Veiligheid op school breder dan ‘pesten’. 

Gepubliceerd op: 31 oktober 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021