Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Hoorzittingen en Algemeen Overleg over curriculumherziening

Hoorzittingen en Algemeen Overleg over curriculumherziening

Deze week waren er in de Tweede Kamer diverse hoorzittingen over de curriculumherziening (voorheen Onderwijs2032). In 7 blokken zijn maar liefst 41 personen uitgenodigd om hun visie op dit onderwerp te geven.  Het Algemeen Overleg (AO) vindt vanmiddag plaats van 13.00 – 16.00 uur.

Tijdens het AO wordt onder ander de brief van staatssecretaris Dekker van 10 februari aan de Tweede Kamer behandeld. Hierin stelt hij dat leraren de tijd en ruimte moeten krijgen om aan curriculumontwikkeling op landelijk niveau te werken. Hiervoor stelde Dekker voor de periode tot mei 2018, conform het voorstel van de Coördinatiegroep, 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de vrijstelling van (teams van) leraren en schoolleiders voor de uitwerking van het curriculum.

Uit de verdiepingsfase bleek dat alle betrokken partijen - namelijk de vertegenwoordigers van leraren, schoolleiders, bestuurders, leerlingen en ouders - de ambitie delen om door te gaan met de herziening van het landelijke curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. “De resultaten lieten daarnaast zien dat het noodzakelijk is dat leraren een stevigere rol krijgen in de uitwerking van dit curriculum en dat vakdisciplines behouden blijven”, aldus Dekker. Het voorstel van de Coördinatiegroep, waar de AVS deel van uitmaakt, stuurde hij in februari naar de Tweede Kamer.

Op donderdagmiddag 20 april vindt het Algemeen Overleg met de bewindspersonen plaats. Ook zijn er diverse hoorzittingen over de curriculumherzieningen geweest. De eerste gesprekken lieten een versnipperd draagvlak zien. In een van deze hoorzittingen geeft Theo Douma, voorzitter van de Coördinatiegroep #Onderwijs2032, aan dat de kerndoelen van het onderwijs “hopeloos verouderd” zijn.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 april 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders