Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Hoger resultaat op eindexamens

Hoger resultaat op eindexamens

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn dit jaar beter gemaakt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de Examenmonitor die staatssecretaris Sander Dekker eind oktober naar de Tweede Kamer stuurde.

Het percentage geslaagden steeg met 1,6 procent. Op het havo en vwo nam het gemiddelde cijfer ten opzichte van vorig jaar toe, op het havo met 0,17 punt en op het vwo was een stijging van 0,19 punt te zien. Op het vmbo bleven de cijfers op hetzelfde niveau als vorig jaar. Sinds 2008 daalde het slagingspercentage op alle schoolniveaus. Die trend is nu doorbroken.

Kernvakken
Vooral bij de kernvakken was er een duidelijke stijging zichtbaar. Het gemiddeld eindexamencijfer voor Engels steeg op het havo en vwo met respectievelijk 0,45 en 0,57 punt. In het vwo steeg het gemiddeld eindcijfer voor wiskunde met 0,35 punt. Op het havo en vwo mag er vanaf afgelopen schooljaar maar één vijf gehaald worden voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Staatssecretaris Dekker concludeert dat de zogenaamde kernvakkenregel zijn doel treft. “Het hoger leggen van de lat heeft een positief effect. De cijfers bij een aantal kernvakken zijn flink verbeterd, en ondanks de aangescherpte eisen zijn de slaagpercentages juist omhoog gegaan. Dekker complimenteert de scholen en leerlingen om dit resultaat. “Ze hebben goed kunnen inspelen op de scherpere eisen. Dat het stellen van hoge verwachtingen resultaat oplevert, sterkt mij in mijn vertrouwen dat dit effect ook zal optreden bij de invoering van de rekentoets.”
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 oktober 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)