Home » Artikelen » Hoe organiseren scholen de realisatie van (nood)opvang en afstandsonderwijs?

Hoe organiseren scholen de realisatie van (nood)opvang en afstandsonderwijs?

Schoolleiders staan voor de lastige opgave de (nood)opvang van kinderen en afstandsonderwijs te organiseren in deze roerige fase. Rondom het realiseren van deze (nood)opvang publiceerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) eerder een advies voor gemeenten. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s verzocht om (nood)opvang aan te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund door de VNG. Voor afstandsonderwijs heeft de Rijksoverheid richtlijnen gepubliceerd.

De (nood)opvang houdt in:

 • Deze opvang is een vorm van opvang voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • Dit is opvang zonder extra kosten voor ouders;
 • Uitgangspunt is om het zo eenvoudig mogelijk en verantwoord te regelen, in het belang van het kind en zoveel mogelijk op bestaande (opvang)locaties. Gemeenten worden op dit punt gevraagd een coördinerende en ondersteunende rol te vervullen en dit in goede banen te leiden;
 • Aan gemeenten wordt een meer actieve rol gevraagd bij het realiseren van voldoende 24-uurs opvangplekken en bij het toeleiden van kinderen van ouders (in cruciale beroepsgroepen) die nu geen gebruikmaken van kinderopvang naar locaties voor noodopvang;
 • Uitgangspunt is dat de noodopvang op de kortst mogelijke termijn geregeld wordt, zodat ouders in cruciale beroepen inzetbaar blijven. 

De VNG adviezen luiden:

 • Werk waar mogelijk samen met andere gemeenten;
 • Maak gebruik van bestaande opvanglocaties en beroepskrachten;
 • Zorg voor voldoende 24-uurs plekken;
 • Zet gekwalificeerde pedagogisch medewerkers in;
 • Houd er bij realiseren van voldoende noodopvang rekening mee dat deze opvang veilig en verantwoord is;
 • Houd bij het realiseren van voldoende noodopvang rekening met het streven om onderwijs op afstand te bieden.

(Bron: VNG)

Maak gebruik van bestaande opvanglocaties en beroepskrachten
Dit geldt voor alle kinderen van 0-12 jaar en in het bijzonder voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Voor 0-4 jaar geldt dat een fysiek en emotioneel veilige omgeving extra belangrijk is. Denk dan onder meer aan vertrouwde en passend ingerichte ruimtes (binnen en buiten) en vertrouwde gezichten.
Bij het realiseren van voldoende noodopvang worden gemeenten geadviseerd om een coördinerende en ondersteunde rol te spelen en zo de realisatie van voldoende locaties voor noodopvang in goede banen de leiden.

Afstandsonderwijs
Op 20 maart jl heeft de minister een brief over afstandsonderwijs en leerlingen in kwetsbare situaties geschreven. In deze brief (op bladzijde 4) worden oplossingen aangedragen voor situaties rondom de opvang en realisatie van afstandsonderwijs. Hierbij is de eerste stap om via de gemeente, jeugdeducatiefonds of stichting leergeld naar oplossingen te zoeken.
Voor praktische vragen (devices, netwerken) kan op www.lesopafstand.nl via Kennisnet en/of Sivon om hulp gevraagd worden.

Voor overige vragen, rondom opvang, afstandsonderwijs en bevoegdheid worden geen landelijke richtlijnen uitgevaardigd en die gaan er ook niet komen: samen in de lokale context met gemeenten, kinderopvang, besturen et cetera antwoorden zoeken hoe een en ander het beste ingericht kan worden luidt het devies. Geen school wordt aan het onmogelijke gehouden. In overleg maakt de schoolleider in alle redelijkheid afspraken en dient een en ander met elkaar opgelost te worden.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 maart 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)