Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Het verschil maken

Het verschil maken

Auteur: Petra van Haren

De media staan bol van allerlei berichten uit de sector funderend onderwijs. Het gaat dan over de al dan niet succesvolle invoering van Passend onderwijs, de effecten van innovatief onderwijs en de inzet van ict, het sluiten van scholen in krimpgebieden, het omvallen van een onderwijsadministratiekantoor, het sluiten van de Ambelt (een school voor speciaal onderwijs) en natuurlijk de toestroom van asielzoekerskinderen die per direct een plaats op school nodig hebben. Allemaal zaken waar u als leidinggevende mee te maken hebt en waar u het verschil in kunt maken. Zeker bij thema’s waarbij we vooral de leerling centraal moeten blijven stellen. Het gaat immers om het verzorgen van kindnabij, toegankelijk en kwalitatief onderwijs.

De samenwerking tussen schoolbestuur, schoolleiding, samenwerkingsverband, gemeente en ouders komt hierbij in vele variaties om de hoek kijken. De vraag wie de regierol heeft en waar de verantwoordelijkheden of doorzettingsmacht kunnen worden belegd, doet zich daarbij steeds voor. Voor de AVS is het klip en klaar dat de rol van de schoolleider van essentieel belang is om op schoolniveau zaken praktisch en goed geregeld te krijgen. Dit uiteraard in samenspel met de andere partijen. Hiervoor is vooral professionaliteit, ondernemerschap en een onderzoekende houding nodig. En veel pro-activiteit. Er wordt duidelijk veel van schoolleiders gevraagd. Het beroep is in ontwikkeling. Het is dus van groot belang dat u de gelegenheid krijgt om mee te ontwikkelen. Daar maakt de AVS zich dan ook hard voor. De kwaliteit van onderwijs staat of valt immers met de kwaliteit van de leidinggevende! En dat bent u, dat zijn wij…

Gepubliceerd op: 5 oktober 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)