Home » Artikelen » ‘Het gedrag van ouders is altijd een afspiegeling van het gedrag van het team’

‘Het gedrag van ouders is altijd een afspiegeling van het gedrag van het team’

Ouderbetrokkenheid staat weer volop in de belangstelling, sinds minister Van Bijsterveldt afgelopen najaar wees op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school voor de schoolontwikkeling van kinderen. Ondanks dat uit onderzoek blijkt dat de invloed van betrokken ouders op de leerprestaties groot is, zijn de meningen verdeeld over de mate waarin ouders een rol moeten spelen in het onderwijs.

Tekst Lisette Blankestijn

Gepubliceerd op: 16 februari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Kader Primair 6 (2011-2012) (Verder in dit nummer)

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)