Home » Artikelen » Het binnenmilieu van uw school aanpakken, wie durft?

Het binnenmilieu van uw school aanpakken, wie durft?

De AVS adviseert en bemiddelt
De AVS ondersteunt haar leden bij huisvestingsvraagstukken, onder andere als het gaat om de financiële medewerking van de gemeente. Vooral bij aanpassingen aan bestaande gebouwen is het vaak moeilijk de gemeente er toe te bewegen een bijdrage te verlenen. Zeker bij investeringen die verband houden met de verbetering van het binnenmilieu en de duurzaamheid van het gebouw, is het onduidelijk welke kosten voor rekening komen van de gemeente en welke de school zelf moet dragen. De AVS kan hierin adviseren en bemiddelen, bijvoorbeeld op basis van een zogenaamde doordecentralisatie-overeenkomst. De gemeente verstrekt dan een jaarlijkse bijdrage in de kosten van een gezamenlijk investeringsplan. Dit plan is niet alleen gebaseerd op de reguliere onderhoudsactiviteiten, maar ook op een technisch advies voor de verbetering van het binnenmilieu en de energieprestaties. Voor de opzet van zo´n investeringsplan wil de AVS samenwerken met gespecialiseerde bedrijven. Een aantal geeft op de volgende vier pagina´s uitleg over hun werkwijze en dienstverlening. De AVS heeft in dit kader afgesproken dat een aantal scholen een gratis advies (quick scan) ontvangt. Ze onderzoekt ook of, en zo ja op welke wijze, de gemeente kan worden betrokken bij de fi anciering van de uitvoering van dit advies. Eventueel kan de AVS nog een beroep doen op subsidiemogelijkheden vanuit OCW, dat een flink budget beschikbaar heeft, juist als het gaat om `duurzame´ aanpassingen van schoolgebouwen.

In de kwaliteitsverbetering van de schoolgebouwen is nog een lange weg te gaan. De AVS nodigt u uit hiermee aan de slag te gaan. Een aantal scholen kan een gratis quick scan krijgen. Scholen die gebruik willen maken van een (gratis) quick scan kunnen zich aanmelden bij: Jan Schraven, tel. 06-1294 6351 of Justin Peter, tel. 06-1295 6696, e-mail huisvesting@avs.nl

Gepubliceerd op: 28 mei 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)