Home » Artikelen » Het Programma Geweld hoort nergens Thuis vraagt medewerking aan een onderzoek naar de meldcode
Onderzoek naar aandachtsfunctionarissen

Het Programma Geweld hoort nergens Thuis vraagt medewerking aan een onderzoek naar de meldcode

Sinds begin 2019 geldt de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In stap 2 van de meldcode dient de professional advies te vragen aan een deskundige collega en eventueel te overleggen met Veilig Thuis. Veel organisaties kiezen ervoor om als deskundige collega een intern "aandachtsfunctionaris" aan te wijzen of een externe persoon (extern aandachtsfunctionaris) te benaderen. Een aandachtsfunctionaris speelt een belangrijke rol bij de implementatie en borging van de meldcode in de organisatie.
 
Het Programma Geweld Hoort Nergens Thuis (VNG en de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid) wil organisaties en professionals graag helpen bij het beter werken met de meldcode. Daarom laat het Programma een onderzoek uitvoeren om in kaart te brengen hoe stap 2 van de meldcode bij organisaties nu is ingericht, wat daarbij goed werkt en waar men nog tegenaan loopt. Ook wil men weten of er gebruik wordt gemaakt van aandachtsfunctionarissen.
 
Voor het onderzoek vraagt het Programma graag uw medewerking voor het invullen van een vragenlijst. Het invullen ervan duurt ongeveer 5 minuten.  Indien u liever een kort telefonisch gesprek (ca. 15 min) wilt voeren met het onderzoeksbureau, kunt ook een mail sturen naar Moritz Knapp
 
Eind dit jaar zijn de resultaten van dit onderzoek beschikbaar. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken naar eventuele vervolgstappen om het gebruik van aandachtsfunctionarissen binnen organisaties te stimuleren.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 november 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)