Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » In het onderwijs de meeste kans op doorstroom van flex naar vast
Onderzoek CBS

In het onderwijs de meeste kans op doorstroom van flex naar vast

Ruim een derde van de werknemers die in 2015 begonnen in een flexibele onderwijsbaan stroomde binnen een jaar door naar een vaste baan. Vijf jaar eerder was dat nog 24 procent. Het onderwijs was de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar tijd toenam. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

Hoe vaak flexwerkers tussen 2015 en 2016 doorstroomden naar een vaste baan of in de flexibele schil bleven, hing onder meer samen met hun leeftijd en de bedrijfstak waarin ze werkten. De doorstroom naar een vaste baan kwam naar verhouding het vaakst voor bij instromers in het onderwijs. Van de ruim 45.000 instromers in het onderwijs had 34 procent binnen een jaar een vaste baan. Deze doorstroom is aanzienlijk hoger dan bij instromers in andere bedrijfstakken. Het onderwijs was ook de enige bedrijfstak waar de doorstroom naar een vaste baan hoger was dan vijf jaar eerder.
Van de werknemers in het onderwijs had 72 procent een vaste baan in 2016, tegen gemiddeld 63 procent van alle werknemers. Bijna 60 procent van de werknemers die in een flexibele baan begonnen in de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij, had direct na het beëindigen van de flexperiode geen werk. Van de flexwerkers in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie begon 10 procent in het jaar erna als zelfstandige. In de periode 2015-2016 bevond de economie zich nog in een periode van laagconjunctuur en was het herstel op de arbeidsmarkt nog pril.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders