Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Hartstormen in plaats van brainstormen

Hartstormen in plaats van brainstormen

Vrouwelijke schoolleiders wisselen ervaringen uit
In december 2005 organiseerde de AVS op landgoed de Horst in Driebergen een conferentie voor vrouwelijke schoolleiders met als thema Intutie en Strategie. Ruim honderd vrouwen wisselden ervaringen uit en leerden vooral goed naar hun gezonde gevoel te luisteren.

Ik had zelf heel erg behoefte aan netwerken met vrouwen in een gelijksoortige functie, aldus Henriette van de Voort, schoolleider van de Windroos in Geldrop. Toen dacht ik, als ik dat zo voel, moeten anderen dat ook voelen en ik plaatste een oproep op de site van de Nederlandse Schoolleiders Academie met de vraag of er meerdere vrouwen behoefte hadden aan een regelmatige meeting. Binnen een paar dagen had ik meer dan zestig reacties en heb ik doorgezet; zo begon de organisatie van een congres. Na het overweldigende succes van vorig jaar organiseerde Van de Voort het congres dit jaar in samenwerking met de AVS. We zijn erg blij dat Van de Voort bij ons aanklopte, zegt Candida van Verschuer van de AVS, want aan een dag lang praten en workshops volgen met elkaar hebben deze vrouwen overduidelijk behoefte. En dat blijkt: de hele dag wordt op de verschillende locaties van De Horst aan een stuk door gebabbeld. Niet alleen over de gevolgde workshops, maar vooral ook over het vak schoolleider. Zet vrouwen in groepjes bij elkaar en ze kletsen aan een stuk door, zegt Iteke Weeda, universitair docent sociologie aan de Universiteit van Wageningen en hoogleraar emancipatiezaken aan de Universiteit van Groningen, die s middags een lezing zal verzorgen. Maar zet ze daarentegen in een grote zaal en niemand doet zn mond open. Vrouwen hoeven, in tegenstelling tot mannen, niet zozeer hun ik te bevestigen. Ze zijn gericht op het wij-gevoel. Dat kan voor een schoolleider grote voordelen hebben.

Workshops
De dag staat grotendeels in het teken van intutie. Met workshops als Volg je intutie of Teamopstellingen krijgen de schoolleiders les in het volgen van het gevoel. In het geval van Teamopstellingen gaat het om het spelen met de verhoudingen op het werk. Daarbij spelen drie principes een grote rol: iedereen, dus ook de concirge, moet een duidelijke plek hebben, er moet sprake zijn van ordening (de langstzittende leerkracht verdient meer respect) en er moet evenwicht zijn tussen geven en nemen. Door in je gedachten iedereen eens letterlijk een andere plek aan de vergadertafel te geven, merk je welke dingen wel en niet goed zitten, aldus een van de congresgangers. Tijdens de workshop Intutie wordt er geoefend om contact te maken met het innerlijke zintuig. Dat is voor velen een lastige opgave, legt docente Annette van den Berg uit. In het Centrum voor Effectieve Intutie waar ze doceert, merkt ze dat mensen vaak een paar dagen nodig hebben om echt contact te maken met hun intutie. We trainen en beschermen in ons dagelijks leven wel onze fysieke zintuigen, maar ons innerlijke zintuig stoppen we vaak weg. Veel mensen moeten er echt actief naar op zoek gaan. Toch blijken de vrouwen in de workshop weinig moeite te hebben met de verschillende oefeningen. Ze sluiten hun ogen, visualiseren dat ze de zon zijn en proberen zo af te tasten hoeveel fysieke ruimte ze willen innemen. Daarna worden de ervaringen met een wildvreemde buurvrouw besproken. Er volgen nog drie visualisatieoefeningen en het anderhalf uur is voorbij voordat de schoolleiders er erg in hebben. Tijdens de koffiepauze wordt er gevalueerd: Dit was echt een cadeautje en Ik ben hier echt om alles over me heen te laten komen en ben de hele dag al aangenaam verrast zijn de reacties. Op de vraag of de vrouwen niet meer uitleg hadden willen krijgen over bijvoorbeeld het verschil tussen intutie en gevoel of op de vraag waarom we zo weinig op onze intutie durven te vertrouwen, antwoorden ze unaniem dat ze het juist prettig vonden even geen theorie te krijgen. Als we dat willen weten, lezen we het wel in het boek dat Van den Berg heeft meegegeven.

Intuïtie versus ratio
Theorie krijgen de deelnemers later op de middag toch nog van hoogleraar Iteke Weeda, die met haar gulle lach en humor weet hoe ze de zaal moet inpakken. Weeda noemt intutie het directe weten. We gebruiken de ratio om dit weten te kunnen onderbouwen. We hebben beide nodig, beide polen moeten met elkaar in balans zijn en we moeten ze trainen. We moeten niet alleen brainstormen, maar ook hartstormen, aldus Weeda. Om te testen hoe het met die balans in de zaal zit, legt ze haar publiek een testje voor. De vrouwen moeten een keuze maken tussen steeds twee woordparen: liefde of creativiteit, betrokkenheid of deskundigheid, EQ of IQ en intutie of ratio. Ze moeten kiezen voor het woord dat het beste past bij hun werk. Kiezen ze voor het eerstgenoemde woord, dan krijgen ze geen punt, het tweede woord is n punt waard. De meeste vrouwen scoren twee punten. En dat bewijst dat jullie echte vrouwen zijn, aldus Weeda. Want hoe meer punten je hier haalt, hoe mannelijker je bent. Maar vrouwen met vier punten hoeven zich geen zorgen te maken, stelt ze een klein aantal gerust. Want belangrijker dan het aantal punten dat je bij deze test haalt, is de mate van twijfel die je had bij elke keuze. Hoe meer twijfel, hoe vrouwelijker de persoon. Weeda is daarmee aangekomen op het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in de mens. Iets waaraan ze het grootste deel van haar onderzoekscarrire wijdt. Volgens Weeda groeien we langzamerhand toe naar feminiene en masculiene mensen. Vrouwen en mannen zijn vrijwel geheel gelijkwaardig waardoor we ons meer en meer kunnen richten op de vrouwelijke en mannelijke aspecten in de mens. Intutie is typisch iets wat bij vrouwelijkheid hoort, ratio bij mannelijkheid. En ook hier geldt; beide hebben we nodig. Vergelijk het met inademen wat overigens vrouwelijk is en uitademen, wat een mannelijke eigenschap is. Dat de balans tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen belangrijk is, blijkt uit onderzoek bij diverse Amerikaanse bedrijven. Bedrijven die een evenwichtige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers, maar ook tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen (dus zowel aandacht voor IQ als EQ) hebben, zijn het meest winstgevend.

Evenwicht
Toch is dat evenwicht in onze Westerse cultuur volgens Weeda nog ver te zoeken. Ons westerse denken is doorspekt met het mannelijke, cognitieve denken. We worden onderwezen in het logische oorzaak-gevolg denken. Alles moet bewezen worden en dat wat we niet kunnen bewijzen, is toeval. Het Oosterse denken, zoals de I Tjing-leer, is daarentegen vrouwelijk. Dat denken is gericht om alles met alles te verbinden. Toeval bestaat niet. Weeda ziet echter wel een sterke toename van het vrouwelijke denken: EQ en intutie zijn erg in trek. En dat is maar goed ook. Ik zou er echt voor willen pleiten dat deze een grotere plek in het onderwijs verkrijgen. Met de Nederlandse cultuur is het zo slecht nog niet gesteld. Die is behoorlijk in evenwicht. Zo is in een vergelijkende cultuurstudie al aangetoond dat mensen naarmate ze ouder worden meer hun vrouwelijke kant laten zien. Je hoeft dan immers niet meer zonodig je ik te tonen. Dat is de reden waarom grootvaders vaak veel liever voor hun kleinkinderen zijn dan voor hun eigen kinderen. De bijdrage van Weeda biedt voldoende stof voor bij de borreltafel. Daar wordt ook duidelijk dat alle vrouwen volgend jaar weer van de partij zijn.

Auteur: Danielle Arets
Verder in dit nummer
Kader Primair 5 - Januari 2006

 

Gepubliceerd op: 1 januari 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Kader Primair 5 (2005-2006) (Verder in dit nummer)

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)