Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Handreiking professioneel statuut leraren beschikbaar

Handreiking professioneel statuut leraren beschikbaar

In de Wet Beroep Leraar, die sinds 1 augustus 2017 van kracht is, staat dat leraren, schoolleiding en –bestuur in een professioneel statuut invulling geven aan de zeggenschap van leraren in hun school. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld voor schoolbesturen om in samenspraak met hun leraren een professioneel statuut op te stellen.

In deze handreiking vormen de erkenning van zeggenschap en professionele ruimte van leraren het uitgangspunt. Dit schooljaar is een invoeringsjaar voor het professioneel statuut: scholen moeten dit gesprek nog dit schooljaar voeren, omdat de Inspectie volgend schooljaar naleving toetst.

De handreiking voldoet aan de wettelijke bepalingen: de wet schrijft voor dat er een statuut moet komen, maar niet hoe zo’n statuut er precies uit moet zien. Het statuut is vormvrij: er zijn geen richtlijnen over hoe het statuut eruit gaat zien. Dat betekent dat er ruimte is voor verscheidenheid in de sector en aansluiting op de eigen schoolpraktijk.

Naast de handreiking van de VO-raad kunnen schoolbesturen gebruikmaken van andere informatiebronnen en initiatieven. De Onderwijscoöperatie heeft een lijst met veelgestelde vragen (faq) opgesteld en via Voion starten binnenkort 10 pilot-scholen die werken aan een professioneel statuut.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 november 2017

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders