Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Handreiking Werkverdelingsplan

Handreiking Werkverdelingsplan

De AVS signaleert een behoefte onder schoolleiders in het primair onderwijs aan meer informatie over het werkverdelingsplan, dat per 1 augustus 2019 in werking treedt. De AVS heeft daarom een Handreiking Werkverdelingsplan gemaakt.

Schoolbesturen en scholen moeten het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019/2020 gereed en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school/scholen. De Handreiking Werkverdelingsplan van de AVS (hieronder te downloaden) biedt een houvast om de komende periode het werkverdelingsplan 2019/2020 voor de schoolorganisatie(s) te maken. In de handreiking is onder meer een voorbeeldplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2019/2020 en een advies over hoe te komen tot draagvlak in het team/de teams.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 mei 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)