Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Handreiking voor smartphonebeleid in de klas

Handreiking voor smartphonebeleid in de klas

Scholen willen graag heldere regels over het gebruik van smartphones op school en in de klas. Dat is lastig, omdat er zowel voor- als nadelen kleven aan de smartphone. De publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ biedt scholen een handvat.

Smartphones zorgen voor afleiding, maar kunnen ook educatief worden ingezet. Bovendien is de smartphone een onlosmakelijk deel van het sociaal-maatschappelijk leven geworden en moeten leerlingen er op een verantwoorde manier mee leren omgaan. Om scholen handvatten te bieden voor een afgewogen smartphonebeleid heeft Kennisnet de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ ontwikkeld. De brochure bevat onder meer een stappenplan waarlangs de school een beleid kan ontwikkelen. Een integraal beleid, dat voor de hele school geldt, is het meest effectief. Een populaire maatregel is het gebruik van ‘telefoontassen’ in het klaslokaal. Leerlingen laten bij het begin van de les hun telefoon achter in een van de vakjes van de tas. Ze kunnen hem eruit halen als de leraar de telefoon wil inzetten in de les.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 mei 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)