Home » Artikelen » Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

In grote delen van het land ondervinden schoolbesturen in het voortgezet onderwijs problemen met het vinden van de juiste docenten voor zowel kortdurende als reguliere vervangingen. Om scholen te ondersteunen bij een goed functionerende regionale arbeidsmarkt in het vo heeft Voion de handreiking Regionale samenwerking op personeelsgebied ontwikkeld.

In deze handreiking komen verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

De handreiking helpt schoolbesturen keuzes te maken en in actie te komen door vragen te stellen over de arbeidsmarktvraagstukken waar scholen mee te maken hebben. Hoe kan samenwerking daar een oplossing voor bieden? Ook de rol die het schoolbestuur speelt of wil spelen in een groep en wat de groep te bieden heeft aan de schoolbestuurder komen aan de orde. Verder worden  drie vormen van samenwerken beschreven: een lichte, een gemiddelde en een intensieve vorm van samenwerking. Voor elk van de drie vormen van samenwerking wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden voor de (potentiële) medewerkers en de organisatie, hoe het schoolbestuur de samenwerking met andere scholen (juridisch) kan inrichten en uitbouwen, wat de financiële gevolgen zijn en tegen welke belemmeringen hij aan kan lopen. De praktijkvoorbeelden in de handreiking bieden inspiratie en de voorbeeldovereenkomsten praktische ondersteuning bij het maken van afspraken over de samenwerking.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 september 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)