Home » Artikelen » Handleiding ‘Aan de slag met werkdrukakkoord primair onderwijs’

Handleiding ‘Aan de slag met werkdrukakkoord primair onderwijs’

Alle scholen voor primair onderwijs ontvangen deze week de handleiding ‘Aan de slag met het werkdrukakkoord’. De schoolleider heeft een belangrijke rol in dit proces.

De onderwijsvakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Vanuit het ministerie van OCW hebben de scholen inmiddels een brief ontvangen  met meer informatie over het akkoord. Het terugdringen van werkdruk kan het beste vorm krijgen in de teams op de scholen. Zij zien als geen ander welke maatregelen hun school kan nemen om de werkdruk te verminderen.

In het werkdrukakkoord is afgesproken dat de scholen vanaf komend schooljaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt daarmee volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot een jaarlijks structureel bedrag van 65.000 euro vanaf schooljaar 2021/2022. Via het rekenmodel is terug te vinden op welk bedrag een school recht heeft, als het BRIN-nummer is ingevoerd. Voor 2018/2019 wordt gerekend op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober 2017. Het bedrag per leerling is € 155,55.

Het proces van het verlagen van de werkdruk start met het gesprek in het team op school over knelpunten en oplossingen. De schoolleider heeft hierin een belangrijke rol. Wat is de ervaren werkdruk en wat is nodig om deze aan te pakken? Allereerst analyseert de schoolleider met het team: waar komt de werkdruk vandaan? Dan kijkt de schoolleider met het team wat je aan de werkdruk kunt doen. Ga de dialoog aan met elkaar, kom tot oplossingen en stel zo nodig een prioriteitenlijst op. De schoolleider en het schoolbestuur maken aan de hand van de uitkomsten van deze dialoog een plan voor de besteding van het extra geld. Het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad heeft daar instemmingsrecht op.

Praktijkvoorbeelden
De inzet van de werkdrukmiddelen zal voor iedere school net even anders zijn. De ene school wil mogelijk investeren in vakleerkrachten gym of muziek, onderwijsassistenten of een conciërge. Een andere school denkt bijvoorbeeld veel tijd te winnen door de inzet van betere ict. Enkele praktijkvoorbeelden zijn bijgevoegd.

In het jaarverslag zal het schoolbestuur verantwoording afleggen over de inzet van de extra middelen voor de aanpak werkdruk. De afspraken en de resultaten worden met een jaarlijkse beleidsmonitor gevolgd. Zo ontstaat ook een beeld van wat wel en niet werkt. De monitor heeft eveneens betrekking op niet-financiële maatregelen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 maart 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)