Home » Artikelen » Handen ineen voor verbeteren van het vak Fries

Handen ineen voor verbeteren van het vak Fries

Op basis van het inspectierapport van 24 november 2010 en de stuurgroep-Hoekstra van 9 maart 2011 treft de minister van OCW maatregelen om het vak Fries naar een hoger plan te trekken.

Uit het inspectierapport blijkt, dat er voor het vak Fries weinig getoetst wordt en het onderwijs Fries weinig aansluit bij de behoeften van leerlingen.

In het rapport van de stuurgroep-Hoekstra wordt onder meer geschreven over de mogelijkheden voor decentralisatie van bevoegdheden rondom de kerndoelen voor het vak Fries.

Samen met Fryslân wil de minister de handen ineen slaan om het onderwijs van het Fries te verbeteren. De minster gaat hiervoor de provincie ondersteunen met investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor zullen in de loop van dit jaar enige wetswijzigingen in procedure worden gebracht.

De brief van de minister aan de Tweede Kamer van 30 juni 2011 is via de AVS-website te downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 augustus 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020