Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Handboek Krimp en Onderwijs verschenen

Handboek Krimp en Onderwijs verschenen

Op initiatief van de Provincie Limburg en het Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografi sche Krimp (NEIMED) heeft een onderzoeksbureau vijf concrete casussen bestudeerd, waarbij schoolbesturen geconfronteerd werden met leerlingenkrimp. Hieruit is een Handboek Krimp en Onderwijs voortgekomen, met strategieën voor succes en aandachtspunten voor de aanpak van leerlingenkrimp

De provincie Limburg loopt voorop met de ontgroening. De kennis en ervaring die daar is opgedaan wil men graag met anderen delen, zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen. De rapportage van de casestudies vormt het eerste deel van het Handboek Krimp en Onderwijs. Er worden praktijksituaties beschreven van schoolbesturen en scholen die al langer met leerlingendaling te maken hebben en daarbij de nodige acties hebben ondernomen. Het boekje beperkt zich niet tot Limburg alleen. In samenwerking met de landelijke werkgroep `Krimp en onderwijs´ (onderdeel van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling) is een vijftal casussen, die verspreid zijn over het hele land, beschreven.
Begin 2011 zal bovendien een digitaal handboek verschijnen op http://www.vanmeernaarbeter.nl/;  een doorlopende landelijke vraagbaak met antwoorden op praktische vragen waar scholen en schoolbesturen in krimpsituaties mee te maken krijgen.

 Handboek Krimp en Onderwijs

Gepubliceerd op: 16 december 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)