Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Halvering collegegeld om studenten warm te maken voor lerarenopleidingen

Halvering collegegeld om studenten warm te maken voor lerarenopleidingen

Studenten die een lerarenopleiding willen volgen, krijgen twee jaar lang halvering van het collegegeld. Zij ontvangen ruim 2000 euro korting. Met deze maatregel uit het regeerakkoord wil het kabinet meer studenten interesseren voor het beroep van leraar. Andere nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten betalen de helft minder collegegeld voor het eerste jaar.

De Eerste Kamer stemde op 10 juli in met deze ‘Wet verlaagd wettelijk collegegeld’ van minister Van Engelshoven van Onderwijs. Het kabinet wil, door het wegnemen van financiële drempels, het hoger onderwijs toegankelijker maken voor aankomende studenten. Studenten die voor het eerst een lerarenopleiding gaan volgen, krijgen vanaf studiejaar 2018-2019 in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.

Raad van State kritisch
In maart liet de Raad van State zich kritisch uit in het advies over het wetsvoorstel. De Raad is van mening dat specifieke groepen niet gaan studeren vanwege de studiekosten. Het geld dat de maatregel kost, komt dan terecht bij studenten die toch al zouden studeren en niet bij de studenten die zonder de halvering van het collegegeld niet naar het hoger onderwijs zouden gaan. Het is niet duidelijk dat er een verband bestaat tussen het lerarentekort en de hoogte van het collegegeld voor lerarenopleidingen. Aan het lerarentekort liggen ook andere oorzaken ten grondslag, zoals leraren die niet in het onderwijs blijven werken. Daarom zijn volgens de Raad meer maatregelen nodig om het lerarentekort terug te dringen. De regering zegt hier niets over in de toelichting bij het wetsvoorstel, aldus de Raad van State.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 juli 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)