Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » 'Haal onderwijs aan jonge kinderen uit toetscultuur'

'Haal onderwijs aan jonge kinderen uit toetscultuur'

In navolging van een zwartboek van de Werkgroep Steunpunt Kleuteronderwijs, overhandigde de Vereniging Jonge Kind (VJK) onlangs een petitie aan de Vaste Kamercommissie OCW. De vereniging vindt dat er iets goed mis is met het onderwijs aan het jonge kind en dat ook de leerkrachten daar onder lijden. De bijna 1.000 ondertekenaars willen dat de angst over de vroegkinderlijke ontwikkeling wordt losgelaten.

“Er lijkt angst te bestaan voor uitval in de samenleving van met name allochtone kinderen en kinderen in bepaalde regio’s. Daarom wordt alle onderwijs en opvoeding aan jonge kinderen krampachtig vormgegeven vanuit o.a. vve-methodes”, aldus de petitie. Die werd ondertekend door de 412 leden van de Vereniging Jonge Kind en 548 leden van de Werkgroep Steunpunt Kleuteronderwijs, bericht de Besturenraad.

De petitie heeft als doel het onderwijs aan jonge kinderen uit de ‘toetscultuur’ te halen en de opleiding van leerkrachten te verbeteren. “De gedachte van de brede inzetbaarheid, dat leerkrachten van groep 1 tot en met 8 kunnen lesgeven, is achterhaald”, vindt VJK-voorzitter Anne Machiel over de lerarenopleiding. “In de praktijk wisselt maar 5 procent van de leerkrachten van groep, de meesten blijven altijd dezelfde groepen lesgeven. Nu wordt op de hogescholen de specialisatie jonge kind als module van vier maanden aangeboden. Dat kan niet: werken met jonge kinderen is een apart vak. Voor zo’n specialisatie moet je twee jaar uittrekken.”

Niet toetsbaar
“De wetenschap dat ontwikkeling tussen 0 en 7 jaar in sprongen verloopt en dus niet toetsbaar is, dreigt verloren te gaan”, schrijft Machiel in de petitie. “Ook jonge leerkrachten voelen dat ze in de tang zitten van besturen, schoolleidingen en inspectie. Hun gezond verstand zegt hen dat er anders gewerkt moet kunnen worden met jonge kinderen.” De VJK wil dat de leerkracht de regie terugkrijgt over het onderwijsproces en ruimte krijgt om de lessen aan jonge kinderen anders in te richten.
De Kamerleden zijn uitgenodigd op scholen te komen kijken. Vervolgens wil Machiel met een handboek voor de Kamerleden komen. Tot slot wordt er onder andere vanuit de Stenden Hogeschool gewerkt aan een curriculum voor pabo’s. “Een échte opleiding voor werken met het jonge kind.”

Gepubliceerd op: 21 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)