Home » Artikelen » ‘Haal de buitenwereld binnen’
Werken aan ondernemend leiderschap

‘Haal de buitenwereld binnen’

Mooie ontmoetingen tussen schoolleiders en leiders uit andere sectoren als het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen kenmerkten de eerste Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs afgelopen herfst. Ook werd de aankondiging gedaan voor de nieuwe, innovatieve leergang ‘Werken aan ondernemend leiderschap’ van het AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met onder andere NL2025. “Over de grenzen van sectoren kijken leidt tot nieuwe inzichten en kan een bron voor verandering en verbetering zijn.”

NL2025, samen met onder meer de AVS mede-initiatiefnemer van de Nationale Schoolleiders Top (NST), is een samenwerkingsplatform waarin onder andere CEO’s uit het bedrijfsleven, kunstenaars en sporters, bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld (‘aanjagers’) zich hebben verenigd. Zij zetten zich op persoonlijke titel – vanuit intrinsieke motivatie en zonder commercieel belang – in voor een betere toekomst van Nederland via onder andere het onderwijs (zie www.nl2025.nl). “We wilden geen klassieke conferentie met keynotes en dergelijke”, blikt NL2025-projectleider Laurens van Vliet terug op de NST voor het po. “Liever schoolleiders én leiders uit andere sectoren zelf hun ervaringen en kennis laten delen over wat echt werkt. Dat bewerkstelligt ook een hoog ambitieniveau en het blijft positief: wat kan ik doen om onderwijs nog uitdagender en beter te maken in plaats van steeds naar politiek Den Haag te wijzen. Hoe zien toekomstige banen er bijvoorbeeld uit? Daar is afstemming met het bedrijfsleven voor nodig. Samen op een hoger abstractieniveau naar dingen kijken.” Van Vliet signaleert dat het onderwijs enorme potentie heeft om de verbinding te zoeken met andere sectoren. “Veel ouders hebben een baan en/of bruikbaar netwerk. Daar kun je als school een beroep op doen. Bovendien heeft het onderwijs veel overeenkomsten met andere sectoren zoals het bedrijfsleven: je hebt allemaal te maken met personeel, stakeholders, een stip aan de horizon...”

Dat er veel behoefte is aan zo’n benadering bleek wel uit de grote opkomst tijdens de NST voor het po op 8 oktober 2016 (een vrije zaterdag) en de enthousiaste reacties na afloop. Van Vliet: “De bereidheid tot verandering en verbetering in het onderwijs is groot. Maar hoe je tot een lerende organisatie komt is nog geen gemeengoed. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap pakt dit prima op met de leergang Werken aan ondernemend leiderschap, die wij met ons netwerk vanuit NL2025 mede-faciliteren.” In de leergang – die voor validering is ingediend bij het Schoolleidersregister PO (formeel leren) – worden regionale communities gevormd waarbij leidinggevenden uit het lokale/regionale bedrijfsleven en van maatschappelijke en culturele instellingen betrokken zijn. Ze werken samen met schoolleiders en -bestuurders aan leiderschaps- en verandervraagstukken, innovatie (zoals duurzame technologische en ict-ontwikkelingen) en er wordt gezocht naar verbinding om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Daarnaast werken schoolleiders in professionaliseringssessies met elkaar aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling en maken zij de vertaalslag naar de eigen (onderwijs)context en hun schoolorganisatie. Tussen de bijeenkomsten door gaan de deelnemers met praktijkgerichte opdrachten aan de slag. Roelf Willemstein, directeur van het AVS Centrum Educatief Leiderschap: “Een van de doelstellingen is om als schoolleider de buiten- en binnenwereld te verbinden. Als deelnemer krijg je inzicht in maatschappelijke en technologische trends, en handvatten om deze te vertalen naar een nieuw curriculum en de individuele ambities van je school of scholen en de omgeving. Een van de werkvormen is bijvoorbeeld het persoonlijke experiment: zoek een kritische vriend uit een andere sector waarmee je successen en uitdagingen uitwisselt en definieer je persoonlijke experiment. Denk ook aan wederzijdse stages. Laat je inspireren door de buitenwereld en andere leiders.”

Leergang werken aan ondernemend leiderschap
Doelgroep: schoolleiders po Start: september 2017
Looptijd: 1,5 tot 2 jaar (9 opleidingsdagen en tussentijdse opdrachten)
Locatie: in de eigen regio, bij verschillende inspirerende instellingen/organisaties/bedrijven
Schoolleidersregister PO: is ingediend voor certificering voor formeel leren ten behoeve van de herregistratie
Belangstelling? Aanmelden voor meer informatie kan via www.avs.nl/cel/regionaalvervolgnst

Gepubliceerd op: 9 januari 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)