Home » Artikelen » Gun elke schoolleider dagelijks tien minuten uit het raam staren
Nieuwe AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos

Gun elke schoolleider dagelijks tien minuten uit het raam staren

Auteur: Tineke Snel

“Leiderschap heeft baat bij stilte”, zegt Ingrid Doornbos, de nieuwe vicevoorzitter van de AVS. “Gun elke schoolleider om iedere dag tien minuten uit het raam te staren. Om zo de details te ontstijgen en de hoofdlijnen in de gaten te houden.” 
 
Het interview vindt plaats een dag voor haar zomervakantie. Dat weerhoudt Ingrid Doornbos er niet van haar visie kordaat neer te zetten. “Het thema leiderschap boeit me mateloos”, zegt ze. “Een leider die de leraar ruimte en vertrouwen geeft, zet deze in zijn kracht. Dat geeft de leerkracht ook weer door aan de leerlingen. Als je ruimte krijgt om te leren vormt dat je. Dat bepaalt de toekomst.” Ze gelooft in de continue overslaande werking. “De schoolleider heeft vanuit het bestuur op zijn beurt ruimte en vertrouwen nodig om in zijn kracht te staan.”
 
Doornbos is onderwijskundige en altijd bezig geweest met onderwijs in de gezondheidszorg. “Mijn hart ligt bij onderwijs.” Ze heeft zich beziggehouden met het vernieuwen van artsenopleidingen en het meten van de kwaliteit van opleidingen. “Niet in harde systemen, dat is een spanningsveld. Je ziet die zoektocht ook bij de onderwijsinspectie is: hoe doe je recht aan iedere school?“ Doornbos was eerder onder meer algemeen directeur bij SBOH (werkgever voor artsen in opleiding), directeur van een samenwerkingsverband van opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde en coördinator kwaliteit huisartsenopleidingen.
 
Tijdens haar studie Onderwijskunde heeft ze een managementopleiding gevolgd, negen jaar nadien is ze leidinggevende functies gaan vervullen. Als algemeen directeur bij de werkgever voor artsen deed Doornbos de onderhandelingen voor 2.500 artsen in opleiding. Doornbos: “Het gaat over het inkomen van veel mensen, vaak jonge mensen met daaraan vast hun gezinnen. Dat heb ik voor ogen, dat typeert mijn manier van werken. Bij onderhandelingen ga ik er stevig in.” Dat zal ook haar aanpak bij de AVS zijn.
 
Grenzeloos vertrouwen
Doornbos vindt lef hebben een belangrijke voorwaarde voor leidinggevenden. “Spreek wilde plannen uit, durf ervoor te gaan. Zet een eerste stap en ga vervolgens samen met je medewerkers de zoektocht aan. “Ik heb zelf een grenzeloos vertrouwen in mensen en geef de ander ruimte.” Ze onderkent dat het spannend is om ruimte te geven, maar is ervan overtuigd dat dit dé positieve manier van leidinggeven is. “Laat los, vertrouw erop dat de ander het aankan. Zo krijg je kracht en kun je groeien. Als je die ruimte niet geeft, ben je meer als manager aan de slag.”
 
Doornbos signaleert dat schoolleiders druk ervaren vanuit de overheid, vanuit het bestuur en vanuit de ouders. “Ouders zijn zich ervan bewust hoe belangrijk de schoolleider is”, zegt ze uit ervaring. Op de school van haar kind werd een nieuwe schoolleider geworven. Zodra de naam bekend was gingen ouders googelen. “Ze hebben dan meteen een mening over de schoolleider. Hij is degene die de koers uit gaat zetten, die het beleid van de school gaat bepalen. Het is een vergrootglas waaronder de schoolleider ligt. En dat begint al als je er nog niet bent.“
 
“Rust in de agenda bouwen, wat zo belangrijk is voor een leidinggevende, daar ben je zelf bij”, vervolgt Doornbos. In de Staat van de Schoolleider 2017 ziet ze mooie voorbeelden hoe het kan. “Met de huidige regels zijn scholen in staat uit te blinken, dat is de kracht van leiderschap. Schoolleiders zijn in staat het team terug te brengen naar de inhoud: waarom doen we dit nu eigenlijk? Alle leraren zijn bevlogen en willen het hebben over de inhoud.” Dat viel haar ook op in de media-aandacht rondom de prikactie voor meer loon en minder werkdruk op 27 juni op het Malieveld, waarbij veel leerkrachten aan het woord kwamen. “Het water staat hen nu echt aan de lippen. Niemand heeft zin om zijn beroepsgroep zo neer te -zetten.”
 
Samen met AVS-voorzitter Petra van Haren vormt Ingrid Doornbos het College van Bestuur van de AVS. “Ik zal niet belemmerd worden door discussies uit het verleden want ik kom uit een andere hoek”, zegt Doornbos. Ze zal vooral veel met schoolleiders in gesprek gaan. “Ik zal veel vragen stellen: waarom is het zoals het is?” En dan voegt ze er vol overtuiging aan toe: “Wat ik roep is hoe ik het zelf doe.”
 
Korte lijnen
De governance-structuur van de AVS is veranderd. Het College van Bestuur bestaat nu uit een voorzitter (Petra van Haren) en een vicevoorzitter (Ingrid Doornbos), beiden bezoldigd. De ledenraad heeft een toezichthoudende rol. Voorheen bestond het bestuur uit een bezoldigd voorzitter en drie toezichthoudende bestuurders vanuit de leden. “In de nieuwe structuur zijn de lijnen kort”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Ingrid Doornbos en ik gaan een tandemfunctie vervullen. Ik zie uit naar de samenwerking met haar.”

Gepubliceerd op: 4 september 2017

Verschenen in

Kader Primair 1 (2017-2018) (Verder in dit nummer)

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)