Home » Artikelen » Groot deel investering tot 1,2 miljard voor professionalisering leraren

Groot deel investering tot 1,2 miljard voor professionalisering leraren

Een investering oplopend tot structureel 1,2 miljard euro voor vernieuwing en verbetering van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat is het resultaat van de afspraken die voortgekomen zijn uit onder andere het Nationaal Onderwijsakkoord dat vorig jaar werd gesloten met onderwijsbonden en –sectororganisaties. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de professionele ontwikkeling van leraren. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. De AVS is blij met deze aandacht voor professionalisering.
 
In de sectorakkoorden en de cao’s in het po, vo en mbo is afgesproken dat er meer tijd, geld en ruimte komt voor leraren om zich te ontwikkelen. Leraren krijgen ook meer mogelijkheden om te leren van elkaar (peer review) en beginnende leraren krijgen goede begeleiding door een coach en extra tijd om zich in het vak te bekwamen.
 
Persoonlijk budget
Docenten krijgen een persoonlijk budget. Voor leerkrachten in het po is dit 500 euro per fte per jaar en twee klokuren per week. Voor docenten in het vo is het 5 procent van het aantal uren dat een fulltimer jaarlijks werkt en 600 euro. Docenten in het mbo krijgen 59 uur per jaar voor individuele scholing. Dit geld komt bovenop de bestaande middelen voor professionalisering die in de praktijk vaak worden ingezet voor teamscholing.
 
Opleidingsniveau omhoog
Ook is afgesproken dat het opleidingsniveau van docenten per sector omhoog moet. In 2020 moet 30 procent van de leerkrachten in het po een wo-bachelor of een hbo- of wo-master hebben afgerond. Dat is nu 18,6 procent. In het vo moet het aantal leraren met een hbo- of wo-master stijgen van 37 procent naar 50 procent in 2020. In de bovenbouw van het vwo moet dit percentage stijgen van 60 procent naar 80-85 procent in 2020.
 
Toptalenten en excellentie
Naast professionalisering van de leraar is aandacht nodig voor toptalenten en excellentie. Het geld is ook bedoeld voor leraren uit het voortgezet onderwijs om les te geven op de basisschool. Zij kunnen zo verrijking en verdieping bieden aan basisschoolleerlingen die extra uitdaging nodig hebben. In het vo wordt het voor scholen mogelijk om leerlingen in een aantal vakken eerder examen te laten doen of een vijfjarig vwo aan te bieden. In 2017 wordt gekeken of er in het funderend onderwijs voldoende voortgang is geboekt in het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.
 
Modernisering
In de cao’s zijn afspraken gemaakt over de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Zo worden de bestaande ouderenregelingen (bapo) afgebouwd en vervangen door regelingen die de participatie en kwaliteit vergroten. Hiermee loopt het onderwijs voorop in de publieke sector. Ook is er meer ruimte voor individuele keuzes van werknemers. Leerkrachten in het po bijvoorbeeld kunnen op alle leeftijden gebruikmaken van een budget voor duurzame inzetbaarheid dat ze kunnen besteden aan peer review, studieverlof en coaching.
 
Een deel van de 1,2 miljard euro gaat naar behoud van werkgelegenheid en vermindering van werk- en lastendruk. Met de beschikbare middelen kunnen 1200 voltijds conciërges en klassenassistenten worden aangesteld en 3000 jonge docenten aan het werk gehouden worden.

De AVS vindt verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs een speerpunt. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Samen vormen wij het funderend onderwijs. Door uitwisseling en dus verbinding op leerkrachtniveau mogelijk te maken, wordt een stap gezet naar een betere afstemming. Professionalisering en duurzame inzetbaarheid zijn grote thema’s geweest in de cao-onderhandelingen. In het onderhandelaarsakkoord dat nu voorligt, zijn afspraken vastgelegd over de inrichting daarvan. De kwaliteit van de schoolleider is bepalend voor de kwaliteit van onderwijs, hierbij zijn professionele leerkrachten onontbeerlijk. Het herkenbaar faciliteren van professionalisering is dus een belangrijke stap.”
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 augustus 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders