Home » Artikelen » Groepsgrootte basisonderwijs stabiel
Gemiddeld 23,1 leerlingen

Groepsgrootte basisonderwijs stabiel

Zoals elk jaar is ook in 2017 onderzoek gedaan naar de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs. In januari 2018 stuurde minister Slob een brief over de uitkomsten aan de Tweede Kamer. De gemiddelde groepsgrootte is al een aantal jaren vrijwel stabiel. Ook in 2017 is er nauwelijks iets veranderd.

In 2017 zaten er gemiddeld 23,1 leerlingen in een groep. In voorgaande jaren lag het gemiddelde een paar tienden hoger. In de bovenbouw lag de gemiddelde groepsgrootte in 2017 ongeveer één leerling hoger dan het totale gemiddelde, in de onderbouw lag het gemiddelde ongeveer één leerling lager.

Variatie groot
Bij het indelen van groepen spelen op schoolniveau allerlei afwegingen mee. Er zijn diverse − zowel onderwijskundige als praktische − redenen waarom klassen een bepaalde omvang hebben. De variatie in groepsgrootte is dan ook groot. Meer dan de helft van de groepen telde in 2017 tussen de 20 en 26 leerlingen. Het aantal grote groepen met meer dan 30 leerlingen is in 2017 gedaald. In 2016 had 6,6 procent van het aantal groepen meer dan 30 leerlingen, in 2017 was dit 4,6 procent. Ook blijkt uit de steekproef dat op scholen met een hoger schoolgewicht de gemiddelde groepsgrootte lager ligt.

Gepubliceerd op: 5 februari 2018

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)