Home » Artikelen » Groei in ervaren discriminatie in het onderwijs
Ruim een kwart van de Nederlanders ervaart nog steeds discriminatie

Groei in ervaren discriminatie in het onderwijs

Ruim een kwart (27 procent) van de Nederlandse inwoners ervaart discriminatie. Dit is vergelijkbaar met vijf jaar geleden. Opvallend is de groei in de mate van ervaren discriminatie in het onderwijs. Het gaat hier bovendien relatief vaak om ernstige vormen van discriminatie, zoals geweld, bedreiging of seksueel lastig vallen. Dit blijkt uit het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’  van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat op 2 april is verschenen.

De gevolgen van ervaren discriminatie zijn groot: mensen kunnen zich terugtrekken uit de samenleving, het vertrouwen verliezen in instituties of afhaken als het om onderwijs of werk zoeken gaat.

Scholieren en studenten ervaren meer discriminatie dan in 2013. Er worden meer incidenten ervaren in het onderwijs en deze worden vaker als discriminatie ervaren. Ervaren discriminatie in het onderwijs gaat relatief vaak over ernstige vormen: 7 procent van de mensen met een discriminatie-ervaring in het onderwijs noemde dat de laatste ervaring op dat terrein (ook) seksueel grensoverschrijdend gedrag betrof, 8 procent had te maken met discriminatie in de vorm van bedreiging of geweld. Met name scholieren en studenten met een migratie-achtergrond en LHB-scholieren en studenten ervaren relatief veel discriminatie in het onderwijs. Tussen de 2 en 3 procent van alle scholieren en studenten in Nederland geeft aan gestopt te zijn met hun opleiding als gevolg van discriminatie. Onder LHB-scholieren en -studenten ligt het aandeel dat stopt met hun opleiding beduidend hoger: 8 procent van deze groep is als gevolg van discriminatie gestopt met hun opleiding.


#metoo
In de totale omvang van discriminatie is tussen 2013 en 2018 niet veel veranderd. Wel zijn er verschuivingen opgetreden in waar en wie hoeveel discriminatie hebben ervaren. Het is aannemelijk dat maatschappelijke ontwikkelingen een rol hebben gespeeld bij deze verschuivingen. Zo heeft #metoo waarschijnlijk niet alleen grenzen van acceptabel interpersoonlijk gedrag scherper afgebakend, maar ook de herkenning vergroot van schendingen daarvan en de tolerantie voor schendingen verminderd.

Verder blijkt ook dat inwoners van Nederland in vergelijking met 2013 meer discriminatie op grond van geslacht en beperking ervaren. Turkse en Marokkaanse Nederlanders ervaren juist minder discriminatie dan in 2013, maar zijn tegelijkertijd nog steeds de groepen met de hoogste percentages van ervaren discriminatie.

Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst die door 8.536 mensen is ingevuld.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 april 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)