Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Grip op situatie dankzij Decentraal Georganiseerd Overleg
De Lans bezuinigt in korte tijd ruim 15 fte

Grip op situatie dankzij Decentraal Georganiseerd Overleg

Auteur: Andrea Holwerda

Vrije school voor speciaal onderwijs de Lans in het Gelderse Brummen verloor vorig jaar buiten zijn schuld om bijna de helft van zijn leerlingen. Met als gevolg dat ook het aantal personeelsleden moest worden gehalveerd. In een Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) kwam het schoolbestuur samen met de vakbonden - waaronder de AVS - tot een sociaal plan, waarna het terugbrengen van de formatie vorige maand werd bereikt.

Het besluit van zorginstelling Michaelshoeve om Brummen te verlaten, was eind 2013 de aanleiding voor de forse terugloop van leerlingen op (v)so de Lans. Met het vertrek van de instelling voor jeugd van 8 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, verloor de school zo’n vijftig van de meer dan honderd leerlingen. “Daar moet je natuurlijk op tijd op reageren”, stelt leerkracht en (G)MR-lid Jörn Hengstenberg. “Ook ons personeelsbestand, bestaande uit 32 fte, moest met de helft worden teruggebracht.”

Het schoolbestuur waar de Lans onder valt, Stichting Vrijescholen Athena, had een werkgelegenheidsbeleid. Wat inhield dat de stichting haar personeel voor twee jaar werk garandeerde. Die garantie wilde Athena nu opheffen, waardoor - zoals vastgelegd in de cao - er in september/oktober 2013 een DGO werd gestart tussen het schoolbestuur en de vakbonden, schetst Harry van Soest, onderhandelaar namens de AVS.

Het eerste gesprek verliep moeizaam. “Een schoolbestuur laat vakbonden niet graag in hun keuken kijken”, zegt Van Soest. “Wij wilden precies weten hoe de hele stichting, met verder twaalf reguliere basisscholen verspreid over het noorden en oosten van het land, ervoor stond qua financiën en formatie. Om te kunnen bepalen of Athena de garantie bijvoorbeeld toch nog een jaar kon dragen, of dat de nood echt aan de man was en er een sociaal plan moest komen.”

Terwijl de gesprekken hierover doorgingen, was het bestuur tegelijkertijd bezig met een fusie van de Lans met een andere school in de regio. Maar hier bleek na verloop van tijd onder ouders veel weerstand tegen te zijn. “Met name omdat het vrije schoolconcept nagenoeg verloren zou gaan”, vertelt interim-directeur van de Lans Vincent van Dam. Omdat het voortbestaan van het vrijeschoolonderwijs juist is waar de stichting zich voor inzet, werd uiteindelijk in februari besloten de school toch te behouden.
Maar ook nu moest de Lans nog steeds 15 tot 16 fte bezuinigen. Aan de DGO-tafel werden hier intussen knopen over doorgehakt. Alle partijen waren ervan overtuigd geraakt dat er een sociaal plan moest komen. En dus werd er uitgebreid gesproken over verschillende regelingen voor personeel voor de eerste, vrijwillige (ontslag)fase. “Over welke investering nodig was om resultaat te boeken”, stelt Van Soest. Uiteindelijk lag er een pakket met dertien opties waaruit gekozen kon worden, zoals een vertrekpremie, maar bijvoorbeeld ook een outplacementtraject.

Toch was er onder het personeel maar weinig beweging, vertellen Van Dam en Hengstenberg. Op vacatures bij andere scholen van Athena kwamen weinig tot geen reacties. En dat de Lans toch bleef bestaan, had ervoor gezorgd dat sommige medewerkers tot de conclusie waren gekomen toch te willen blijven, schetsen ze. Uiteindelijk constateerde Van Dam afgelopen maart dat er drie à vier mensen vrijwillig wilden vertrekken.

Op uitnodiging van Hengstenberg was al door een van de vertegenwoordigers van de vakbonden met het personeel gesproken. “Over dat de sterke betrokkenheid bij de school van iedereen erg te waarderen was, maar dat we nu toch goed over onze eigen toekomst moesten nadenken.” In de daaropvolgende weken spraken de personeelsfunctionaris van het bestuur en directeur Van Dam hier verder over met alle teamleden.

Uiteindelijk werd tot aan 1 april jongstleden - wanneer iedereen moest hebben aangeven wat hij/zij ging doen - met elkaar gepraat, vertelt Hengstenberg. Vervolgens bleek vorige maand dat het terugbrengen van de formatie was gelukt.
“Door het DGO is voorkomen dat de situatie zich twee jaar zou hebben voortgesleept”, aldus Hengstenberg - die zelf blijft - en Van Dam. “Dat er zo snel mogelijk rust kwam voor het personeel, de school en indirect ook de rest van de stichting.” Daarnaast is er ‘inverdiend’, omdat salaris niet meer hoeft worden doorbetaald. Van Soest: “Schatting is dat het bestuur nu 3,5 ton kwijt is, in plaats van een miljoen.”

 

Gepubliceerd op: 16 juni 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)