Home » Artikelen » Gratis ondersteuning functiemix basisonderwijs
Zorg of zegen

Gratis ondersteuning functiemix basisonderwijs

Vanuit het project ‘Versterking HRM-beleid en functiemix’ kunnen schoolbesturen kosteloos gebruik maken van individuele of gezamenlijke ondersteuning bij het professionaliseren van het personeelsbeleid. Schoolbesturen die zelf actief aan de slag willen kunnen zich aanmelden voor een individueel traject. Ideeën uitwisselen met collega-bestuurders? Kom dan naar een van de regionale bijeenkomsten. www.functiemix.nl

De manier waarop doorgroeimogelijkheden in het onderwijs zijn gecreëerd, is een belangrijke stap vooruit. Wat dat betreft is de invoering van de functiemix een zegen voor het basisonderwijs. Voor het eerst zijn loopbaanontwikkeling en het bieden van carrièreperspectief serieuze opties. Het biedt niet alleen salarisverbeteringen, maar ook inhoudelijk gezien uitdagende mogelijkheden. Doordat de persoonlijke ontwikkeling van de leraar wordt gestimuleerd, wordt een kwalitatieve impuls aan het onderwijs gegeven.
 
Cultuuromslag
De ontwikkelmogelijkheden die geboden worden en bijdragen aan meer specialistische leraren en diversiteit in teams worden gelukkig steeds meer benut. Maar het is een geleidelijk proces. Het onderwijs is van oudsher niet gewend aan functiedifferentiatie. Leraren zien zeker de meerwaarde, maar benutten nog lang niet altijd de mogelijkheden. Er is sprake van een zekere reserve om - in de traditioneel platte organisatie die school kent - hiërarchie en verschillen in te bouwen. Het onderscheid tussen leerkracht en directeur is er altijd wel geweest, maar andere functies bestonden eigenlijk niet in het primair onderwijs. De cultuuromslag die nodig is voor de acceptatie van differentiatie in teams heeft tijd nodig.
 
Blijven leren en ontwikkelen
Schoolleiders vervullen een belangrijke leidinggevende rol bij de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Leraren die de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en door te groeien, kunnen op een gegeven moment ook buiten de schoolgrenzen kijken en mogelijkheden elders zien. Dat is natuurlijk spannend, maar juist ook goed voor het imago van de school; een school waar persoonlijke ontwikkeling en professionele ruimte voor leraren voorop staat, trekt weer nieuwe - ambitieuze en leergierige - leraren aan. Dat kan weer een impuls geven aan het bestaande team om verder te leren en te blijven ontwikkelen.

Vliegwielfunctie
De verschillende competenties en vaardigheden zijn hoe dan ook aanwezig in lerarenteams. Maar het benutten van deze professionele ruimte kost jaren. Het is aan de schoolbestuurders en directeuren om hieraan leiding te geven en de aanwezige potentie te benutten. Door actief uit te dragen dat diversiteit in teams goed is en samen met leraren maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar het onderwijs. De invoering van de functiemix heeft daarbij een vliegwielfunctie. Geleidelijk worden steeds meer schoolbestuurders zich bewust dat het versterken van het personeelsbeleid - met de functiemix als instrument - een kwalitatieve impuls betekent voor de school.

Meer informatie over gratis individuele en/of gezamenlijke ondersteuning voor schoolbesturen: www.functiemix.nl

Gepubliceerd op: 28 juni 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)