Home » Artikelen » Gratis lesmateriaal Week tegen pesten

Gratis lesmateriaal Week tegen pesten

Van 18 tot en met 22 september 2017 is de Week tegen Pesten. Scholen kunnen deelnemen om een stap te zetten in het voorkomen en aanpakken van pesten. Dit jaar is het thema ‘Online pesten’. Met tips en tools ondersteunt Stichting School & Veiligheid leraren op scholen en er is gratis lesmateriaal beschikbaar.

Online pesten is voor veel leerlingen hetzelfde als pesten. Het is moeilijk voor hen om onderscheid te maken tussen pestgedrag dat online plaatsvindt en tussen ‘gewoon’ pesten zoals roddelen en eyeweardock buitensluiten. Maar ook voor leraren is het een lastig gebied: online pesten vindt voornamelijk plaats in de privétijd van de leerlingen. Hoeveel invloed heb je daarop als leraar En als ouder? Het aanpakken van (online) pesten kan niet door één persoon worden gedaan. Samen met ouders, leerlingen en leerkrachten kan pestgedrag worden aangepakt en worden voorkomen.
Benieuwd naar tips en tools ter ondersteuning van de Week tegen Pesten? Bekijk het gratis lesmateriaal van Kwink, een online lesmethode voor sociaal-emotioneel leren in het basisonderwijs. Hierin wordt achtergrondinformatie over groepsvorming gegeven, staan spelletjes voor het vormen van een sterke groep en is de gratis online les ‘Omgaan met sociale media’ beschikbaar voor de bovenbouw.

Meer informatie: www.weektegenpesten.com

Gepubliceerd op: 15 september 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)