Home » Artikelen » Gratis ontwikkeladvies beschikbaar voor 45-plussers in primair onderwijs

Gratis ontwikkeladvies beschikbaar voor 45-plussers in primair onderwijs

Hoe kunt u vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan uw pensioen? En welke stappen zijn daarvoor nodig? Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een ontwikkeltraject aan de slag met deze vragen. De subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt hiervoor de mogelijkheid.
 
Toekomstperspectief bieden aan 45-plussers. Dat is het doel van de tijdelijke subsidieregeling 'Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers' van het ministerie van SZW. De regeling stimuleert 45-plussers die minimaal 12 uur per week werken om de regie te nemen over hun loopbaan. Dat draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid en daarom ondersteunen de sociale partners deze regeling ook voor het primair onderwijs. Voor 45-plussers in de sector zijn nu 2.500 subsidies beschikbaar tot 1 juli 2019.
 
Wat houdt de subsidieregeling in?
Deelnemers aan de regeling ontvangen een ontwikkeladvies van een professionele loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur kan daarvoor subsidie aanvragen, zodat er voor de deelnemer geen kosten aan zijn verbonden. In een aantal gesprekken van in totaal minimaal vier uur werkt hij/zij aan een ontwikkelplan met concrete acties voor de toekomst. Zo wordt de kans vergroot om vitaal aan het werk te blijven tot het pensioen.
 
45-plusser in het primair onderwijs die aan de regeling willen deelnemen, zoeken zelf een professionele loopbaanadviseur die een ontwikkeladvies mag en kan geven. Dit is de persoonlijke keuze van de deelnemer en hij of zij hoeft de werkgever hier niet van op de hoogte te stellen. Wel is het mogelijk advies te vragen bij de werkgever of vakbond. Of kijk op de websites noloc.nl of cminl.nl voor een loopbaanadviseur in de buurt. Het advies dat de deelnemer krijgt, is bedoeld voor hem of haar persoonlijk en hij/zij beslist zelf of hij/zij dit advies deelt met de leidinggevende of werkgever.
 
De subsidieregeling 'Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers' is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.
 
Training voor leidinggevenden
Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van medewerkers. Leidinggevenden die willen leren hoe zij als leidinggevende een loopbaangesprek kunnen voeren, kunnen binnen de subsidieregeling een training ontwikkeladvies volgen. Deze training staat geheel los van het ontwikkeltraject voor al het onderwijspersoneel en de loopbaanadviseur moet hiervoor apart subsidie aanvragen. De keuze is tussen een training aan een individuele leidinggevende of een groepstraining voor minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden (zie downloads).
 
Tips voor medewerkers, schoolleiders en besturen

  • Bespreek de mogelijkheid van het ontwikkeladvies bespreken binnen het team;
  • Bekijk de mogelijkheden die de cao-po biedt voor scholing en ontwikkeling voor 45-plussers. Deze bieden een kader voor het ontwikkelplan;
  • De school kan kiezen voor één loopbaanadviesbureau. Of vraag een presentatie van verschillende bureaus en kies met het team gezamenlijk voor één bureau.

 
 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 maart 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)