Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » GPL-bedragen per 1 januari 2009 aangepast

GPL-bedragen per 1 januari 2009 aangepast

De bedragen van de gemiddelde personeelslast (GPL) zijn voor het voortgezet onderwijs per 1 januari 2009 bijgesteld. Dit blijkt uit de Regeling aanpassing en vaststelling bedragen landelijk gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2008 en 2009. De verhoging heeft te maken met de toevoeging van de kabinetsbijdrage (loon- en prijsbijstelling, sociale werkgeverslasten en compensatie pseudo-ww) 2009 aan de arbeidsontwikkeling 2009. Staatssecretaris Van Bijsterveldt sluit niet uit dat de bedragen per 1 januari 2010 nogmaals bijgesteld worden. Dit is echter afhankelijk van de kabinetsbijdrage in de arbeidsontwikkeling 2010.

Gepubliceerd op: 1 september 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders