Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Google maakt nieuwe lichting inspirerende bèta’s voor de klas mogelijk

Google maakt nieuwe lichting inspirerende bèta’s voor de klas mogelijk

Eerst de Klas is het traineeprogramma voor excellente academici in het bedrijfsleven en het onderwijs. Met de gift van 750.000 dollar van Google aan Platform Bèta Techniek afgelopen december, kan Eerst de Klas voor het schooljaar 2012/2013 een extra instroom van bètadocenten mogelijk maken. Dit betekent dat extra excellente bèta academici aan de slag gaan om de grote vraag naar bètadocenten in het voortgezet onderwijs tegemoet te komen.  
 
Eerst de Klas is een programma dat wordt uitgevoerd door Platform Bèta Techniek en is een gezamenlijk initiatief van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het programma zet zich sinds 2009 in om het tekort aan academisch geschoolde leraren te verminderen. Vorig jaar schonk Google 750.000 dollar aan Platform Bèta Techniek, omdat volgens directeur Google Nederland Pim van der Feltz  “technologie, informatie en wiskunde steeds belangrijker worden”. Van der Feltz stelt dat het de taak van Google is om scholieren te laten zien welke kansen een bètatechniekopleiding biedt. Eerst de Klas benut een deel van de schenking als kans om in juni 2012 een extra sollicitatieronde voor enthousiaste bèta’s te starten. Het gaat met name om de vakgebieden wiskunde, natuurkunde, scheikunde en onderzoek & ontwerpen. De sollicitatiedeadline is 1 juli 2012 en in augustus 2012 wordt het nieuwe schooljaar gestart met een groep van circa 50 academici.
 
Over Eerst de Klas
Eerst de Klas biedt excellente academici (maximaal twee jaar afgestudeerd) de kans om hun carrière te starten als docent op een school voor voortgezet onderwijs. De deelnemers verbinden zich voor twee jaar aan een programma waarin zij drie à vier dagen per week op een school voor voortgezet onderwijs werken, één dag per week een universitaire lerarenopleiding volgen en één dag per week deelnemen aan een leiderschapsprogramma dat is ingericht in samenwerking met vooraanstaande en innovatieve bedrijven. Na afloop van het programma komt het moment waarop gekozen kan worden voor een verdere loopbaan in het onderwijs, dan wel een overstap naar bedrijfsleven of overheid. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 juni 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)