Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Goed onderwijs moet excellent worden
Behandeling Onderwijsbegroting 2013

Goed onderwijs moet excellent worden

"We zijn beter dan we denken, maar niet zo goed als we kunnen zijn”, verwoordt minister Bussemaker de ambitie van het ministerie om ‘van goed naar excellent onderwijs’ te gaan. Op 5 en 6 december jongstleden werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de onderwijsplannen van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting 2013. “Het is geen gemakkelijke opgave", aldus staatssecretaris Dekker: de uitdaging voor scholen is groot.

Kennis en vaardigheden. Verantwoordelijk burgerschap. Respect en betrokkenheid. (Excellent) onderwijs is volgens de minister niet alleen van belang voor economische ontwikkeling, zoals de VVD benadrukte, maar ook voor maatschappelijke samenhang. Zij is positief over het pleidooi voor een Nationaal Onderwijsakkoord om te komen tot minder regels, een betere kwaliteit en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. Ook op de oproep van Voordewind (ChristenUnie) om draagvlak voor het beleid te zoeken, reageert ze welwillend.

Toetsen
Het pleidooi van staatssecretaris Dekker voor opbrengstgericht werken, waarbij leerlingen systematisch worden gevolgd en getoetst, stuit op weerstand bij Bisschop (SGP). Hij vindt het ongewenst als scholen zo in een ‘mal’ worden gedwongen. Die moeten niet worden opgezadeld met een plicht om extra te toetsen, vult Van Meenen (D66) aan. Toetsresultaten zijn niet geschikt om ‘ranglijstjes’ van scholen op te stellen, betoogt ook Smits (SP), en de bekostiging kan er zeker niet op worden gebaseerd. Klaver (GroenLinks) betoogt dat toetsen goed zijn om de ontwikkeling van kinderen te volgen, maar ongeschikt om de kwaliteit van scholen te beoordelen. Beertema (PVV) is voor een uniforme Cito-toets aan het eind van de basisschool, zodat duidelijk is waar leerlingen staan en problemen niet worden verdoezeld.

Leerkrachten
Is het vak van leerkracht nog wel aantrekkelijk genoeg? Zij zouden een fatsoenlijk salaris moeten krijgen, hekelt Smits de nullijn. Het gaat leerkrachten meer om waardering dan om de financiële beloning, stelt Straus (VVD). Zij pleit daarom voor loopbaanontwikkeling, mogelijkheden om zich te bekwamen in het vak en meer ruimte voor eigen ideeën. "Goede leraren moeten we behouden voor het onderwijs." Staatssecretaris Dekker pleit voor professionalisering en modernisering. Maar met ‘moderniseren’ bedoelt de staatssecretaris het verslechteren van de arbeidsvoorwaarden, concludeert Smits. Daarbij kunnen leerkrachten worden gespaard, stelt Beertema, door gunstige regelingen voor onderwijzend personeel niet langer te laten gelden voor bijvoorbeeld schoolleiders en conciërges.
Straus is net als de staatssecretaris positief over de registers voor leerkrachten en schoolleiders, waarin bijvoorbeeld wordt bijgehouden of zij zich voldoende bijscholen.
 

Gepubliceerd op: 11 december 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)