Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Goede feedback leerkrachten werkt
Eerste onderzoek naar onderlinge (peer)coaching tussen leerkrachten

Goede feedback leerkrachten werkt

De professionele ontwikkeling van leerkrachten wordt versterkt als scholen het systematisch en door het geven van tijd en ruimte mogelijk maken dat leerkrachten elkaar feedback geven. Dit concludeert promovenda Marieke Thurlings van de Open Universiteit (OU)/wetenschappelijk centrum LOOK. Feedback tussen leerkrachten onderling werd nog niet eerder onderzocht; naar schatting gaat 95 procent van de onderzoeken over feedback van leerkrachten aan leerlingen.

Thurlings definieert feedback als ‘de hele dialoog tussen iemand die een probleem aandraagt en anderen die daar iets over zeggen, met als doel om de situatie te verbeteren’. Bij leerkrachten heeft feedback een positieve invloed op bijvoorbeeld leraargedrag in de klas, instructie en klassenmanagement. Voorwaarden zijn hierbij dat de feedback van goede kwaliteit is en dat scholen daar regelmatig tijd en ruimte voor geven. Thurlings: “Het vraagt wat investering maar levert wel veel op. Goede feedback is doelgericht, specifi ek en neutraal. Ofwel: niet afdwalen van het onderwerp, concreet blijven en waardeoordelen vermijden. Het werkt beter als de feedbackgever open vragen stelt, oplossingsgericht is, luistert, samenvat en doorvraagt. Valkuilen zijn: de ander niet laten uitpraten, negatieve oordelen uitspreken en voorbeelden uit eigen ervaring aanhalen.” Verder concludeert Thurlings dat online feedbackbijeenkomsten net zo goed werken als fysieke bijeenkomsten. Zolang leerkrachten tegelijkertijd deelnemen, hebben beide activiteiten dezelfde positieve effecten op feedbackprocessen. Thurlings vermoedt verder dat mondelinge feedback beter werkt dan geschreven feedback, maar dit zou verder onderzocht moeten worden. Leerkrachten ervaren ook zelf dat het ontvangen en geven van feedback hen ondersteunt in hun ontwikkeling. Tot slot verschilt goede feedback van leerkrachten onderling niet veel van hun feedback aan leerlingen, al is de relatie tussen leraren meer gelijkwaardig. Thurlings onderzocht het feedbackproces met het Video Intervisie Peer coachingmodel (VIP). Aan de hand van video-opnamen van hun eigen gedrag in de klas, geven leerkrachten elkaar feedback. Het model blijkt een effectief hulpmiddel bij het geven van feedback en wordt gebruikt op verschillende scholen.

Gepubliceerd op: 21 juni 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)